Drukuj

Zapraszamy na seminarium we Wrocławiu (16 XII 2016)

Seminarium przedstawi najnowszą wiedzę na temat sposobów funkcjonowania drzew w różnych fazach rozwoju oraz adekwatnych metod pielęgnacji na przestrzeni całego ich życia. Wydarzenie czerpać będzie z wiedzy zebranej w wydanej właśnie przez Fundację EkoRozwoju książki “Tree – a Lifespan Approach. Contributions to arboriculture from European practitioners”. Jej autorami są arboryści z Wielkiej Brytanii: Neville Fay i Nigel de Berker, z Niemiec: prof. Dirk Dujesiefken i z Holandii Jan-Willem de Groot. Tłumaczenie polskie ukaże się na przełomie grudnia i stycznia. Jest to pierwsza w Europie publikacja syntetyzująca najlepszą wiedzę o opiece nad drzewami na przestrzeni ich całego życia.

Adresaci: Seminarium pomoże podnieść kwalifikacje osób odpowiedzialnych za drzewa i tereny zielone. Do udziału zapraszamy m.in. pracowników urzędów i służb komunalnych miasta Wrocławia, a także innych miast i gmin, pozostałych zarządców terenów zieleni (np. spółdzielni mieszkaniowych), wykonawców prac przy drzewach, służb ochrony przyrody. Zapraszamy również inne osoby zainteresowane dbaniem o drzewa.

Organizatorzy wydarzenia: Fundacja EkoRozwoju we współpracy z Zarządem Zieleni Miejskiej i Urzędem Miasta Wrocław

 

Udział w seminarium jest bezpłatny, jednak obowiązuje wcześniejsze przesłanie zgłoszenia. Zgłoszenia prosimy przysyłać na załączonym Formularzu zgłoszeniowym w terminie do 13 grudnia 2016 na wskazany w nim adres. Seminarium jest dofinansowane ze środków programu Drogi dla Natury, wspieranego przez program LIFE Unii Europejskiej oraz NFOŚiGW.

Termin: 16 grudnia 2016 (piątek), początek godz. 8:30
Miejsce: Muzeum Nauki Humanitarium we Wrocławiu, ul. Stabłowicka 147A.

Formularz zgłoszeniowy

Program konferencji

09:00 – 09:10

Otwarcie szkolenia – przedstawiciel Urzędu Miasta Wrocławia

09:10 – 09:20

Zielone Inwestycje – działania miasta na rzecz zwiększania i poprawy jakości zielonych    przestrzeni publicznych – Monika Pec-Święcicka, Zastępca Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej

09:20 – 09:30

Drogi dla Natury – podsumowanie dotychczasowych działań i wizja dalszej pracy na rzecz drzew w przestrzeni publicznej – dr inż. Piotr Tyszko-Chmielowiec, Fundacja EkoRozwoju

09:30 – 10:00

Jak drzewa funkcjonują na przestrzeni ich życia – dr inż. Piotr Tyszko-Chmielowiec, Fundacja EkoRozwoju

10:00 – 10:20

Przerwa kawowa

10:20 – 11:20

Cięcia formujące i opieka nad młodymi drzewami – mgr inż. Tomasz Jaworski, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Pytania i odpowiedzi

11:20 – 12:20

Jak zapewnić bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój drzew dojrzałych – mgr inż. Maciej Motas, Arborysta.com, Wrocław

Pytania i odpowiedzi

12:20 – 12:50

Przerwa - poczęstunek

12:50 – 13:50

Drzewa sędziwe – metody ochrony i opieki najcenniejszych drzew -  Jerzy Stolarczyk, arborysta, Eko-Trek Wrocław

Pytania i odpowiedzi

13:50 – 14:00

Ochrona zieleni w Zarządzeniu Prezydenta Wrocławia w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni -  Monika Pec-Święcicka, Zastępca Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej

14:00 – 14:45

Dyskusja panelowa z udziałem uczestników seminarium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://aleje.org.pl/images/2016_seminaria/Wroclaw/Loga.jpg

 ---------------------------------------------------

http://aleje.org.pl/images/konferencje/lodz/life_ddn.jpg

Seminarium realizowane jest w ramach projektu Roads for Nature – campaign promoting trees in Poland`s rural landscapes, as habitats and ecological corridors finansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.