Drukuj

Drogi dla Natury na II Mistrzostwach Polski we Wspinaczce Drzewnej

Program Drogi dla Natury jest partnerem merytorycznym wykładów, zostaną przeprowadzone podczas II Mistrzostw Polski we Wspinaczce Drzewnej, odbywających się w dniach 6-8 lipca 2013 r. w Grodzisku Mazowieckim

O ochronie alej i drzew na mistrzostwach we wspinaczceOrganizatorem Mistrzostw jest Federacja Arborystów Polskich (FAP), organizacja zrzeszająca ludzi zawodowo i z pasji zajmujących się wykonywaniem prac przy drzewach rosnących w krajobrazie miejskim i Kulturowym. FAP to organizacja pozarządowa, która powstała w 2008 r. we Wrocławiu z inicjatywy praktyków i teoretyków, dbających o ulepszenie standardów i poprawę jakości pracy w relacji ze środowiskiem naturalnym. Głównym celem stowarzyszenia jest promocja pozytywnych praktyk w zakresie projektowania, urządzania i użytkowania terenów zieleni. Członkowie, w oparciu o system certyfikacji i szkoleń branżowych, podejmują efektywne działania, mające na celu wdrażanie technik arborystycznych, obowiązujących na całym świecie. 

Federacja Arborystów Polskich realizuje medyczną ideę: „przede wszystkim nie szkodzić”, dlatego też podejmowane przez nią działania oraz wyznawane zasady etyczne doskonale wpisują się w filozofię ochrony zadrzewień przydrożnych, jakie promuje Program Drogi dla Natury.

Dwa pierwsze dni Mistrzostw (6-7.07), to rywalizacja sportowa w takich konkurencjach, jak m.in.: wejście na czas w określony punkt drzewa, symulacja pracy w koronie drzewa czy też ratownictwo wysokościowe .

Natomiast trzeci dzień, tj. poniedziałek 8 lipca 2013 r. to dzień wykładów, którego współorganizatorem jest Program Drogi Dla Natury. Część wykładowa odbędzie się w  Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim, początek zaplanowano na godzinę 9:00.

Na ten dzień zaplanowano następujące wykłady:


1. „Niełatwo być pasterzem drzew" - komunikacja społeczna związana z ochroną przyrody na obszarach objętych gospodarka człowieka – dr Anna Traut-Seliga / dziekan Wydziału Przyrodniczego i Technicznego Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach.

2. „Ochrona drzew na placu budowy z zastosowaniem rozwiązań technicznych i przyrodniczych” – dr Marzena Suchocka / architekt krajobrazu, SGGW i IGPiM w Warszawie.

3. „Aspekty formalno-prawne ochrony drzew w toku realizacji robót” – Jarema A. Rabiński / inspektor nadzoru, rzeczoznawca i biegły sądowy w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego.

4. „Przyrodnicze organizacje pozarządowe, jako partner biznesowy i społeczny dla arborysty” – Adam Tarłowski / Towarzystwo Przyrodnicze BOCIAN.

5.  "Obrona alei lipowej z ul. Pszczelińskiej - inicjatywa społeczna mieszkańców Brwinowa i Otrębus" – Malwina Kühn / inicjatorka akcji zbierania podpisów i ratowania lip rosnących w ul. Pszczelińskiej.

Wszystkie prezentacje  zaprojektowane są tak, by przynajmniej część każdej z nich omawiała problematykę liniowych zadrzewień przydrożnych. Po ostatniej prelekcji zaplanowana jest merytoryczna dyskusja. Wyjściem do niej będzie ostatnia prezentacja omawiająca sytuację związaną z ratowaniem alei lipowej w Brwinowie (studium przypadku), w której ochronę (na prawach strony) zaangażowała się Fundacja EkoRozwoju.

Miejscowość, w której odbędą się zawody (Grodzisk Mazowiecki ) jest siedzibą starostwa powiatowego, na terenie którego znajduje się Gmina Żabia Wola – drugi mazowiecki partner Programu DROGI DLA NATURY. Tym bardziej serdecznie wszystkich zapraszamy zarówno na część sportową Mistrzostw, jak i na dzień szkoleniowy.

Więcej informacji o mistrzostwach na stronie Federacji Arborystów Polskich - www.fap-arbor.pl

Drogi dla Natury promują dobre praktyki w zakresie ochrony i pielegnacji drzew na mistrzostwach posli we wspinaczce