Drukuj

Sadzenie drzew w gminie Lesznowola

 

 

 

W dniu 7 listopada odbyło się pierwsze sadzenie drzew w ramach projektu "Drogi dla Natury - kampania na rzecz zadrzewień" finansowanego ze środków NFOŚiGW. W miejscowości Mysiadło w gminie Lesznowola posadzono łącznie 100 drzew, których zakup został sfinansowany prze firmę SAP Polska - biznesowego partnera programu Drogi dla Natury w gminie Lesznowola. W sadzeniu wzięli udział zastępca wójta p. Marek Ruszkowski, radni gminy z miejscowości Mysiadło, członkowie miejscowego koła wędkarskiego, pracownicy firmy SAP Polska oraz przedstawiciele Fundacji EkoRozwoju.

Sadzą drzewa 1

Sadzą drzewa 2

Gmina Lesznowola jest pierwszą gminą w województwie mazowieckim, która przystąpiła do programu Drogi dla Natury. W ramach programu, oprócz sadzenia drzew w gminie zostana przeprowadzone następujące działania:

- dwudniowe szkolenie wraz z zapewnieniem materiałów szkoleniowych, dla 20 osób odpowiedzialnych za zadrzewienia na terenie gminy z zakresu utrzymania i kształtowania zadrzewień (w gminie Lesznowola szkolenie to odbędzie się 20 i 21.XI.2012 r. – w sali konferencyjnej urzędu gminy);
- stworzenia programu zachowania zadrzewień dla Gminy we współpracy z pracownikami urzędu gminy;
- wykonanie modelowej ekspertyzy drzew wyznaczonych do tego celu w programie zachowania zadrzewień;
- doradztwo w zakresie minimalizowania wpływu planowanych inwestycji i remontów dróg na drzewa wraz z chronionymi gatunki żyjącymi na drzewach.

Posadzony materiał, to: klony pospolite, klony jesionolistne oraz czeremcha, wszystkie w odmianach ozdobnych. Z nasadzonych 100 drzewek, większa ich część (58 szt.) została posadzona liniowo tworząc dwurzędowy szpaler od strony ul. Łabędziej. Pozostałe drzewka zostały nasadzone punktowo w różnych częściach terenu rekreacyjnego wokół stawu tak, by być w zgodzie z charakterem miejsca i przyszłym planem jego zagospodarowania.

Sadzą drzewa 3

Dziękujemy Urzędowi Gminy Lesznowola, członkom koła wędkarskiego oraz pracownikom firmy SAP Polska za aktywny udział w sadzeniu.

 

Fot. Piotr Tyszko-Chmielowiec

SAP logo

Sadzenie drzew zostało dofinansowane przez firmę SAP Polska.