Drukuj

Ponad 40 drzew posadzili we Wrocławiu podopieczni Ośrodka Socjoterapii

W dniach 24 i 25 listopada 2011 r. podopieczni Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 pod okiem pracowników i wolontariuszy z Fundacji EkoRozwoju posadzili na terenie przyległym do ośrodka 45 drzew szlachetnych gatunków, głównie dęby i buki. Drzewa sfinansowała firma KOGENERACJA S.A., która jest patronem tego ośrodka.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 przy ul. Kieleckiej na wrocławskich Złotnikach to szkoła z internatem dla młodzieży kierowanej tu z terenu całej Polski. W ośrodku uczy się 96 osób. Jak w wielu innych placówkach tego typu, ciągłe zmagania z niewystarczającymi funduszami nie pozwalają na  realizację zbyt wielu działań wykraczających poza podstawową działalność edukacyjno-wychowawczą. Skutkiem tego jest m. in. zaniedbany teren wokół ośrodka, który w czasach swej świetności był pięknym parkiem – o czym świadczą zachowane stare drzewa różnych gatunków.

Na terenie ośrodka rośnie duzo starych drzew


KOGENERACJA S.A., która opiekuje się ośrodkiem zaprosiła do współpracy Fundację EkoRozwoju.  Fundacja zaproponowała szereg działań ekologicznych, jednym z nich było zagospodarowanie i odtworzenie zadrzewień na terenie przyległym do Ośrodka, a pierwszym krokiem do osiągnięcia celu  było wspólne sadzenie drzew. Dzięki współpracy tych trzech partnerów w ciągu dwóch dni podopieczni młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 posadzili  na terenie przyległym do Ośrodka ponad 40 drzew szlachetnych gatunków, głównie dębów, a także buki i jednego platana. Wraz ze specjalistami od drzew oraz wolontariuszami Fundacji EkoRozwoju nauczyli się, jak prawidłowo posadzić drzewa, jak o nie zadbać, by rosły zdrowe i dożyły sędziwego wieku.  W ramach tej akcji zapoczątkowano także porządkowanie terenu Ośrodka, by mógł stać się miejscem rekreacji i odpoczynku dla wychowanków.

Młodzież bardzo chętnie sadziła drzewa, praca zostala zorganizowana w małe grupy, dzieki czemu każdy z podopiecznych brał udział w sadzeniu

Praca była ciężka, ale młodzież chętnie pomagała sobie nawzajem.

Finansując sadzenie drzew firma KOGENERACJA S.A. wciela w życie filozofię zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym, realizując zasady społecznej odpowiedzialności biznesu. KOGENERACJA S.A. wciela te zasady w praktyce – wspierając działania ekologiczne na poziomie lokalnym. Już rok temu, jesienią 2010r. sfinansowała posadzenie szpaleru lipowego przy ul. Kwiatkowskiego w podwrocławskich Siechnicach, gdzie mieści się Elektrociepłownia "Czechnica" - relację z tego wydarzenia znajdą Państwo tu. W tym roku, oprócz drzew dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, sfinansowała także sadzonki na dokończenie szpaleru w Siechnicach. Planowane są kolejne nasadzenia wzdłuż dróg w gminie Siechnice w partnerstwie z samorządem lokalnym.


Na terenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 w piątek, 25.11.2011 r. swoje drzewo posadził prezes zarządu firmy KOGENERACJA S.A. Philippe Gagneux. Posadził on pięknego platana, gatunek popularny we Wrocławiu, a pochodzący z Francji. W uroczystym sadzeniu uczestniczyła dyrekcja ośrodka, z panią dyrektor Małgorzatą Kawalec, pani Aleksandra Nestorowicz reprezentująca Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego oraz Piotr Tyszko-Chmielowiec, wiceprezes Fundacji EkoRozwoju.

Uroczyste posadzenie platana przez Prezesa firmy KOGENERACJA S.A.


Kolejny raz okazuje się, że współpraca różnych podmiotów, przynosi wymierne dla środowiska naturalnego efekty, których nie można byłoby uzyskać bez tej współpracy. Zasadzone przez młodzież drzewa, jeśli będą odpowiednio pielęgnowane i podlewane, mają szansę i warunki, by żyć wiele lat. Uczestnicy sadzenia mają nadzieję, że odwiedzając Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w przyszłości będą mogli pochwalić się swoim dzieciom i wnukom pięknymi, zasadzonymi przez nich drzewami. Bez zaangażowania wszystkich partnerów tej akcji, posadzenie tylu drzew nie byłoby możliwe. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wsparcie akcji, a młodzieży za ciężką pracę.

Dziekujemy wszystkim za wspólne sadzenie

 

Fot. A. Szmigiel-Franz, M. Konat