Współpraca z biznesem

Celem prowadzonego przez Fundację EkoRozwoju programu Drogi dla Natury jest zachowanie alej jako cennych siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych (zielonej infrastruktury) oraz ozdoby tradycyjnego polskiego krajobrazu. Cel ten realizujemy poprzez partnerską współpracę ze służbami drogowymi i samorządami oraz działania edukacyjne i promocyjne skierowane do opinii publicznej społeczności lokalnych. Ważnym partnerem jest także biznes, zarówno duży, jak i lokalny. Fundacja EkoRozwoju  chroni aleje od roku 2007 – początkowo na Dolnym Śląsku, a następnie w kolejnych regionach kraju. W zakończonej ostatnio fazie programu Drogi dla Natury posadziliśmy 30 000 drzew przy drogach 55 zarządców dróg wszystkich szczebli w sześciu województwach, dzięki wsparciu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz NFOŚiGW w wysokości 4,5 mln zł.

W latach 2012-16 prowadzimy szkolenia i planowanie zadrzewień w 90 wzorcowych gminach i ich otoczeniu we wszystkich województwach oraz prowadzimy ogólnopolskie i międzynarodowe działania promocyjne. Na ten cel pozyskaliśmy dotacje w sumarycznej wysokości blisko 10 milionów zł z unijnego programu LIFE+, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz funduszy wojewódzkich. Sponsorzy instytucjonalni oczekują od nas wniesienia wkładu własnego w wysokości jedynie 10-20%.

Fundacja EkoRozwoju odgrywa także rolę lidera w międzynarodowej współpracy na rzecz ochrony alej. Z partnerami z Niemiec przygotowujemy symboliczne sadzenie drzew przy drogach przecinających granicę (Aleje zamiast granic – Alleen statt Grenzen). Pracujemy nad koncepcją Europejskiego Szlaku Alej jako narzędzia ochrony drzew i rozwoju turystyki – wspólnie z partnerami z Niemiec, Szwecji, Czech i Francji.

Współpraca programu Drogi dla Natury z partnerami korporacyjnymi może realizować się na dwóch poziomach. Na poziomie krajowym, a nawet międzynarodowym, obejmuje wspólną realizację przedsięwzięć promocyjnych, takich, jak konkurs fotograficzny, konferencje, seminaria i szkolenia, a także filmy. Ostatni film przyrodniczy wyprodukowany przez Fundację „Rytmy Natury – w Dolinie Baryczy”, autorstwa Artura Homana, zdobył liczne nagrody i pokazywany był kilkakrotnie w telewizji. Na poziomie lokalnym obejmuje współpracę z konkretnymi gminami, gdzie zlokalizowane są zakłady firmy, lub gdzie są zaangażowane inne jej interesy. Ogólnokrajowy zasięg programu stwarza dodatkowe możliwości współpracy partnerom posiadającym sieć oddziałów lub przedstawicielstw.

Zapraszamy do współpracy!

Chornimy aleje

 
Poniżej przeczytajcie o naszych działaniach realizowanych we współpracy z różnymi firmami

 

Drukuj

Sadzenie drzew w gminie Lesznowola

 

 

 

W dniu 7 listopada odbyło się pierwsze sadzenie drzew w ramach projektu "Drogi dla Natury - kampania na rzecz zadrzewień" finansowanego ze środków NFOŚiGW. W miejscowości Mysiadło w gminie Lesznowola posadzono łącznie 100 drzew, których zakup został sfinansowany prze firmę SAP Polska - biznesowego partnera programu Drogi dla Natury w gminie Lesznowola. W sadzeniu wzięli udział zastępca wójta p. Marek Ruszkowski, radni gminy z miejscowości Mysiadło, członkowie miejscowego koła wędkarskiego, pracownicy firmy SAP Polska oraz przedstawiciele Fundacji EkoRozwoju.