Drukuj

Ochrona prawna drzew i krzewów poza lasami (2016)

Ochrona prawna drzew i krzewów poza lasami (2016)

W momencie, kiedy mieliśmy książkę przygotowywać do druku, rozpoczęły się na dobre prace nad nowelizacją zapisów ustawy o ochronie przyrody dotyczących drzew. Dlatego zdecydowaliśmy się umieścić pierwszy wariant książki w Internecie. Po wejściu w życie nowelizacji przepisów oraz wydaniu rozporządzenia latem 2016 roku, autorzy uaktualnili wydawnictwo, uwzględniając ostatnie zmiany. Znowu słychać o zamiarach modyfikowania prawa chroniącego drzewa, dlatego także drugie wydanie tej książki zamieszczamy na stronie internetowej – mając jednak nadzieję, że szybko się nie zdezaktualizuje.

Potrzeba wydania niniejszej publikacji zrodziła się w trakcie pracy na rzecz drzew i zadrzewień, prowadzonej w Fundacji EkoRozwoju przez zespół programu Drogi dla Natury. Chcąc zapewnić Czytelnikom najwyższej jakości wiedzę, niżej podpisany poszedł z tą propozycją do Profesora Wojciecha Radeckiego i okazało się, że Profesor miał bardzo podobny pomysł. Szybko więc porozumieliśmy się i praca ruszyła. Wspólne dzieło panów Wojciecha Radeckiego i Adama Habudy powstało już ponad rok temu. Składam za nie autorom serdeczne podziękowanie. Dziękuję także za krytyczny przegląd tekstu recenzentom, którzy wnieśli wiele cennych uwag, a mianowicie panom: Pawłowi Pawlaczykowi, Mariuszowi Krynickiemu, Tomaszowi Biwo, Krzysztofowi Góreckiemu, a w drugim etapie edycji także panu Zbigniewowi Bukowskiemu.

Dr inż. Piotr Tyszko-Chmielowiec

- - - 

POBIERZ PUBLIKACJĘ W PDF