Drukuj

BIOBLOKI w Kielcach

Projekt "Biobloki" zakłada wspólne z mieszkańcami osiedla Na Stoku w Kielcach zaplanowanie lokalizacji nasadzenia alei 220 drzew oraz zagospodarowania trzech osiedlowych placów roślinnością krzewiastą i zielną. Odbędzie się 5 spotkań z lokatorami osiedla. Zainteresowane wspólnoty mogą zgłaszać pomysły i lokalizacje nasadzeń na placach koło swoich bloków. Projekty mają dotyczyć utworzenie "zielonych", rekreacyjnych placów o charakterze małych parków, skwerów, zieleńców osiedlowych. Spośród zgłoszonych propozycji wyłonione zostaną trzy najciekawsze. To one zostaną zrealizowane. W projektowaniu alei i placów wezmą też udział członkowie Stowarzyszenia MOST - przyrodnicy i urbaniści. 

 

W ramach projektu będzie przeprowadzone szkolenie "Jak dbać o drzewa w mieście". 

Zapraszamy na: 
- konsultacje społeczne dotyczące lokalizacji alei drzew
- konsultacje społeczne dotyczące lokalizacji i sposobu zagospodarowania zielenią 3 placów rekreacyjnych
- wykonanie projektów
- sadzenie drzew i krzewów
- szkolenie "Jak dbać o drzewa w mieście" 


Pierwsze spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami osiedla odbyło się w 16.10.2015 o godzinie 17:00 w świetlicy Spółdzielni Na Stoku.  Frekwencja nie była wysoka ale aktywność mieszkańców nas zaskoczyła. Było bardzo inspirująco. Mieszkańcy zgłosili już 6 lokalizacji do  konkursu utworzenia osiedlowych miniparków! Mamy już wstępną lokalizację alei 220 drzew. Wyłoniła się też zupełnie nie przewidziana inicjatywa dotycząca niesprzątania odchodów przez właścicieli psów. Projekt pęcznieje. Jest dobrze. Dziękujemy za obecność i zaskakującą energię.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w kolejnych wydarzeniach.

 

Działania realizowane w ramach projektu „Sieć Przyjaciół Drzew – inicjatywy obywatelskie dla przyrody” finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.