Drukuj

Gaj Akademicki we Wrocławiu

Teren położony między wrocławskim osiedlem Oporów a wałem przeciwpowodziowym wzdłuż lewego brzegu rzeki Ślęzy jest zdegradowany przez inwestycje hydrotechniczne i infrastrukturalne, do tego od dawna służy jako dzikie wysypisko śmieci. Mieszkańcy od lat starają się, aby przywrócić to miejsce lokalnej społeczności oraz przyrodzie – poprzez wprowadzenie tam roślinności typowej dla grądów i odtworzenie korytarza ekologicznego wzdłuż rzeki Ślęzy.

Grupa działaczy lokalnych, wśród których są architekci i architekci krajobrazu, zaproponowała utworzenie tam Parku Mamuta (nazwa upamiętniająca znalezisko paleologiczne). Projekt został uzgodniony z władzami miasta i otrzymał dofinansowanie z budżetu obywatelskiego w 2014 r.. Zadanie utworzenia Parku Mamuta jest ambitne i będzie trwało przez lata. Już w zeszłym roku jesienią mieszkańcy Oporowa, Fundacji EkoRozwoju i wolontariusze z firmy Hewlett-Packard posadzili pierwsze drzewa.

Fragmentem Parku Mamuta będzie Gaj Akademicki, poświęcony pamięci wrocławskich profesorów, którzy w 1945 roku osiedlili się w Oporowie, osiedlu, na którym nadal mieszka wielu członków wspólnoty akademickiej. Właśnie ta grupa mieszkańców będzie się Gajem szczególnie opiekować.

Posadzenie 70 drzew odbędzie się 24 października 2015 r. - zbiórka o godzinie 11:30 przy mostku na Ślęzy prowadzącym do Parku Grabiszyńskiego.

 

Działania realizowane w ramach projektu „Sieć Przyjaciół Drzew – inicjatywy obywatelskie dla przyrody” finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.