W latach 2013/2014 we współpracy z 22 gminami z różnych regionów Polski przeprowadzamy szereg działań na rzecz poprawy losu drzew znajdujących się na terenie tych gmin. Dokonujemy przeglądu zadrzewień, który jest podstawą do opracowania lokalnych programów zadrzewieniowych. Szkolimy osoby odpowiedzialne za drzewa. Sadzimy drzewa w otwartym krajobrazie. Przeprowadzamy również modelowe ekspertyzy i pielęgnacje, by pokazać urzędnikom jak właściwie dbać o drzewa. W działania na rzecz drzew angażujemy mieszkańców, w tym także najmłodszych. Opowiadamy im dlaczego drzewa są ważne oraz co można zrobić, by drzew było więcej, a te co już są duże i piękne - by były takimi jak najdłużej.

Działania w gminach są dofinansowane ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Life oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Gminy z którymi chronimy stare drzewa w otwartym krajobrazie

Poznaj gminy, które przystąpiły do programu Drogi dla Natury - poznaj działania, które w nich realizujemy: