Drukuj

Rekomendacje

Poniżej zamieszczamy wypowiedzi przedstawicieli gmin, z którymi do tej pory współpracowaliśmy. 

 

 

Bez wahania polecamy innym jednostkom samorządowym udział w projekcie. Dotychczasowa współpraca z Fundacją EkoRozwoju pozwala nam pochwalić wysoki poziom merytoryczny szkoleń, które odbywały się w urzędzie miejskim w Siechnicach. Prezentowano tematy związane z ochroną i utrzymaniem drzew zgodnie z najnowszą wiedzą i najbardziej aktualnymi metodami. Czekamy z niecierpliwością na program zadrzewień, który przedstawi nam doradca. Program obejmuje inwentaryzację istniejących zadrzewień oraz planowanie nowych alej. Globalne spojrzenie na temat jest interesujące. Zależy nam na rozwoju gminy, w którym jest miejsce dla drzew. W ciągu 10-15 lat w gminie posadzono wiele drzew gatunków rodzimych – lip, wierzb, buków. Cel odwrócenia trendu zaniku alej w kraju, który prezentuje Fundacja EkoRozwoju poprzez kampanię na rzecz zadrzewień jest nam bliski i pomocny. Umowa gminy z Fundacją umożliwia wzięcie udziału w wieloletniej kampanii. Partnerstwo w projekcie przynosi gminie znaczne korzyści: umożliwia pracownikom urzędu poszerzenie wiedzy na szkoleniach Fundacji; pogłębia wiedzy na temat planowania i utrzymania zadrzewień, daje świadomość możliwości uczestniczenia z innymi instytucjami i urzędami w projekcie dbania o drzewa i planowania zadrzewień; podnosi walory krajobrazowe i poprawia stan środowiska w gminie.

Milan Ušák
burmistrz Siechnic

>>> PRZECZYTAJ WIĘCEJ O DZIAŁANIACH W GMINIE SIECHNICE

>>> POBIERZ PROGRAM ZADRZEWIENIOWY DLA GMINY SIECHNICE

- - - 

Piękne aleje starych drzew ciągnące się wzdłuż traktów komunikacyjnych, to nieodłączny element polskiego krajobrazu. Pragniemy kultywować te tradycje również na terenie gminy Lesznowola, a także zadbać o czyste, ładne i ekologiczne otoczenie, podnosząc tym samym komfort życia mieszkańców. Dlatego też z przyjemnością przyjęliśmy zaproszenie wrocławskiej Fundacji EkoRozwoju i włączyliśmy się do prowadzonego przez nią programu na rzecz zadrzewień „Drogi dla Natury”. Rola Lesznowoli jako gminy wiodącej na Mazowszu wynika przede wszystkim z wysokiego poziomu planowania przestrzennego - miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych jest aż 98,5 proc. terenu gminy; a także licznych działań o charakterze proekologicznym. Należy podkreślić, że uczestnictwo w programie wiąże się z wieloma korzyściami dla gminy. Przede wszystkim na naszym terenie przybędzie nowych drzew, a stare drzewa alejowe zostaną zinwentaryzowane i objęte ochroną. Na terenie gminy zostanie przeprowadzony cykl szkoleń specjalistycznych oraz hobbistycznych, a pracownicy samorządowi mogą korzystać z wiedzy i pomocy doradcy ds. zadrzewień.

Maria Jolanta Batycka-Wąsik
wójt gminy Lesznowola 

>>> PRZECZYTAJ WIĘCEJ O DZIAŁANIACH W GMINIE LESZNOWOLA

>>> POBIERZ PROGRAM ZADRZEWIENIOWY DLA GMINY LESZNOWOLA

- - - 

Aż 47 proc. powierzchni naszej gminy zajmują lasy, pozostałą część tereny zamieszkałe i rolne. Przygodzice stanowią też zaplecze mieszkaniowe dla pobliskiego Ostrowa Wielkopolskiego. Te warunki sprawiają, że koniecznością jest dbałość o środowisko przyrodniczo-leśne. Angażujemy się w wiele działań z tym związanych. Np. wraz z innymi gminami należymy do Stowarzyszenia Partnerstwo dla Doliny Baryczy. Na terenie całej gminy chcemy dbać o nasadzenia drzew gatunków cennych, by uatrakcyjnić obszar, podnieść jego walory. Każda taka inicjatywa, jak Fundacji EkoRozwoju, zdobywa nasze uznanie. Poznajemy nowych ludzi, pasjonatów. To okazja, by korzystać z wiedzy przyrodniczej pracowników uczelni. Poprzez działania w projekcie wzbogacamy ofertę turystyczną, rekreacyjną. Chętnie przystąpiliśmy do programu, gdyż w ubiegłym roku podczas konferencji przygotowanej przez Fundację, której byliśmy współorganizatorami, działacze Fundacji wykazali się wysokim poziomem merytorycznym. Zresztą nasza gmina już od 2007 roku uczestniczy w prowadzonej przez Fundację regionalnej akcji „Sadzimy dęby w Dolinie Baryczy”. Zależy nam na współpracy. Pracownicy urzędu gminy mają okazję nawiązać kontakt z członkami organizacji; do nasadzeń chcemy włączyć młodzież szkolną, by poczuła się odpowiedzialna za nowe drzewa. Przystąpienie do programu jest bardzo dobrą decyzją, ale trzeba pamiętać o tym, że to nie tylko korzyści z nasadzeń, lecz także określone zobowiązania. Jerzy Bujno, naczelnik wydziału ochrony środowiska, gospodarki wodnej i rolnictwa Starostwa Powiatowego w Giżycku Projekt „Drogi dla Natury” jest dla Regionu Wielkich Jezior Mazurskich cennym przedsięwzięciem. Występujące na Mazurach przydrożne wiekowe aleje – lipowe, klonowe czy dębowe mają niezwykłą wartość przyrodniczą, historyczną i krajobrazową. Warto o tym pamiętać. Cennym elementem tego projektu, realizowanym również przy współpracy z naszą Fundacją Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku, jest zwrócenie uwagi społeczeństwu na rolę drzew w życiu człowieka i potrzebę ich ochrony. Ważną rolę odgrywają też wspólne akcje sadzenia drzew i uzupełniania alej, które integrują mieszkańców, powstaje też emocjonalna więź z posadzonymi drzewami, Mam nadzieję, że zaowocuje to w przyszłości większym zaangażowaniem społeczeństwa w działania związane z ochroną przyrody. Starostwo Powiatowe w Giżycku jest żywo zainteresowane kontynuacją nawiązanej w ramach projektu współpracy.

Krzysztof Rasiak
wójt gminy Przygodzice 

 

>>> PRZECZYTAJ WIĘCEJ O DZIAŁANIACH W GMINIE PRZYGODZICE

>>> POBIERZ PROGRAM ZADRZEWIENIOWY DLA GMINY PRZYGODZICE

- - - 

Projekt „Drogi dla Natury” to ważne działanie, którego celem jest przywrócenie zadrzewień liniowych jako siedlisk i zielonej infrastruktury. Dzieje się to poprzez podnoszenie świadomości lokalnej społeczności odnośnie znaczenia zadrzewień i ich funkcji. Inicjatywa uwrażliwia samorządy na problematykę związaną z umiejętnym planowaniem i utrzymaniem zadrzewień na ich terenie, zmienia myślenie w zakresie utrzymania istniejących zadrzewień przydrożnych. Zadrzewienia liniowe zwiększają spójność ekosystemów, a dobre praktyki w ochronie i kształtowaniu zadrzewień maksymalizują korzyści ekologiczne.

Anna Korolczuk
Urząd Gminy w Juchnowcu Kościelnym 

 

>>> PRZECZYTAJ WIĘCEJ O DZIAŁANIACH W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

>>> POBIERZ PROGRAM ZADRZEWIENIOWY DLA GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

- - - 

Z programu „Drogi dla Natury” pierwszy raz skorzystaliśmy w 2011 r., sadząc przy drogach powiatowych i gminnych ponad 800 drzew liściastych, głównie lipę drobnolistną. Ponadto zasadziliśmy 190 drzew owocowych. Dzięki przychylności fundacji „Zielona Akcja” z Legnicy i realizowanej z rozmachem akcji, stare, zniszczone, wypróchniałe topole zastępujemy sukcesywnie nowymi gatunkami drzew np. lipami.

Aleksander Kostuń
wójt gminy Legnickie Pole 

 

>>> PRZECZYTAJ WIĘCEJ O DZIAŁANIACH W GMINIE LEGNICKIE POLE

>>> POBIERZ PROGRAM ZADRZEWIENIOWY DLA GMINY LEGNICKIE POLE

- - -  

Teren gminy jest malowniczo wkomponowany w Pojezierze Iławskie. Poprzez realizację programu zadrzewieniowego gmina wzbogaciła swoje aleje o około 1500 drzew różnych gatunków m. in. dziką jabłoń wysokopienną, czereśnię ptasią, dąb szypułkowy, lipę drobnolistną, brzozę brodawkowatą. Nasadzenie drzewek z projektu „Drogi dla Natury” przyniosło wiele korzyści ekologicznych i krajobrazowych, tym bardziej, że przez gminę przebiega połączenie szlaków zamków gotyckich oraz oznaczone ścieżki rowerowe. Mieszkańcy wsi Krasne Łąki zadeklarowali się i posadzili drzewa. Prace wykonywali pod okiem leśnika i pracownika Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa. Posadzone drzewa w gminie to bogactwo dla następnych pokoleń. Miejmy nadzieję, że to wspólne dobro pokaże, jak edukacja ekologiczna wpływa na otoczenie, w którym mieszkamy.

Kazimierz Kulecki
wójt gminy Mikołajki Pomorskie 

 

>>> PRZECZYTAJ WIĘCEJ O DZIAŁANIACH W GMINIE MIKOŁAJKI POMORSKIE

>>> POBIERZ PROGRAM ZADRZEWIENIOWY DLA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

- - - 

Drzewa są nieodłącznym elementem naturalnego krajobrazu, który towarzyszy nam całe życie. Szczególnie gatunki długowieczne często trwale „zespolone” z zabudową i infrastrukturą drogową są cennym bogactwem świata przyrody. Program „Drogi dla Natury”, w który zaangażowana jest gmina Miłki dał możliwość fachowego sprawdzenia i zinwentaryzowania zadrzewień przydrożnych na terenie gminy. Dodatkowo pracownicy urzędu wraz z przedstawicielami zarządów dróg oraz mieszkańcami wzięli udział w szkoleniu, dzięki któremu ugruntowana została wiedza o tym, jak prawidłowo oceniać stan starych drzew, czy stanowią realne zagrożenie i czy należy je usunąć. Projekt „Drogi dla Natury” cieszy się dużym zainteresowaniem także wśród społeczności lokalnej, która aktywnie uczestniczy w życiu gminy i jest otwarta na propozycje współpracy przy zachowaniu walorów przyrodniczych i krajobrazowych tego terenu. Projekt „Drogi dla Natury” jest niewątpliwie wartościowym przedsięwzięciem dla całego Regionu Warmii i Mazur - „zielonej wizytówki” naszego kraju.

Stanisław Wąsiakowski
wójt gminy Miłki 

 

>>> PRZECZYTAJ WIĘCEJ O DZIAŁANIACH W GMINIE MIŁKI

>>> POBIERZ PROGRAM ZADRZEWIENIOWY DLA GMINY MIŁKI

- - -  

W działaniach chroniących zadrzewienia ważne jest znalezienie kompromisu między ochroną przyrody a rozwojem cywilizacyjnym. Wymaga to dialogu, który umożliwia wspólne działania. Takie partnerstwo stworzyła Fundacja EkoRozwoju przy wsparciu regionalnego partnera: Stowarzyszenia Eko Inicjatywa z Kwidzyna, realizując wspólnie projekt „Drogi dla Natury – kampania na rzecz zadrzewień”. Dzięki temu uczymy się zrównoważonego rozwoju, czyli rozwoju cywilizacyjnego, który nie niszczy środowiska, kształtujemy społeczeństwo dbające o szczególne wartości przyrodnicze, kulturowe i krajobrazowe.

Rafał Młodawski
podinspektor ds. ochrony środowiska Urzędu Miejskiego w Suszu

 

>>> PRZECZYTAJ WIĘCEJ O DZIAŁANIACH W GMINIE SUSZ

>>> POBIERZ PROGRAM ZADRZEWIENIOWY DLA GMINY SUSZ

- - -  

Aż 63 proc. obszaru gminy jest objęta ochroną – znajduje się w granicach Jurajskich Parków Krajobrazowych ze względu na wybitne wartości kulturowe, historyczne a przede wszystkim przyrodnicze i krajobrazowe. Samorząd, dbając o zrównoważony rozwój i ochronę cennych walorów przyrodniczych, wspiera wszelkie inicjatywy na rzecz środowiska. Przykładem jest nawiązana w 2010 r. współpraca gminy z działającą na rzecz zadrzewień fundacją AERIS FUTURO i udział w realizowanej w 2012 r. kampanii na rzecz zadrzewień „Drogi dla Natury” Fundacji EkoRozwoju współfinansowanej ze środków NFOŚiGW. Zielonym produktem współpracy z Fundacją jest nasadzenie w pasach dróg i na terenie gminy 600 drzew, w szczególności lip. Niezwykle cenne okazały się również zorganizowane przez Fundację szkolenia teoretyczno-praktyczne na temat utrzymania i kształtowania zadrzewień oraz ich przyrodniczych i kulturowych wartości.

Elżbieta Burtan
wójt gminy Zabierzów 

>>> PRZECZYTAJ WIĘCEJ O DZIAŁANIACH W GMINIE ZABIERZÓW

>>> POBIERZ PROGRAM ZADRZEWIENIOWY DLA GMINY ZABIERZÓW

- - -

Nasza gmina wzięła udział w programie zadrzewieniowym „Drogi dla Natury”, gdyż chętnie podejmuje wyzwania i włącza się w działania nowatorskie, niekonwencjonalne, a takim jest niewątpliwie ten program. Mamy świadomość szybkiego rozwoju komunikacji drogowej, widzimy też potrzebę utrwalenia istniejących zadrzewień przydrożnych i tworzenia nowych. Są one ważnym elementem przyrodniczym i kulturowym krajobrazu. Nowoczesne tworzenie alej służy uświadamianiu społeczności, że drzewa przy drogach to nie zagrożenie, ale pożytek. Modernizacja i rozbudowa dróg nie zawsze wymagają usuwania drzew. Tworzą one nową jakość życia, nowy wizerunek gminy.

Grzegorz Przybylski
inspektor ds. środowiska Urzędu Miejskiego w Barlinku

>>> PRZECZYTAJ WIĘCEJ O DZIAŁANIACH W GMINIE BARLINEK

>>> POBIERZ PROGRAM ZADRZEWIENIOWY DLA GMINY BARLINEK