Drukuj

Przyjaciele programu Drogi dla Natury

 

 

 

W programie Drogi dla Natury zakładamy współpracę i rzeczowy dialog między różnymi grupami osób, którym leży na sercu los przydrożnych drzew.

 

Aby prowadzić realny dialog powołaliśmy komitet projektu Drogi dla Natury, do którego zaprosiliśmy następujące osoby:


Natalia Kita
Kierownik działu ochrony środowiska w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei, tj. zarządcy dróg wojewódzkich na Dolnym Śląsku. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei od 2009 roku współpracuje z programem Drogi dla Natury konsultując drzewa do wycinki. Dzięki tej współpracy udało się uratować wiele cennych przyrodniczo drzew na Dolnym Śląsku.Krzysztof Górecki
Kierownik referatu gospodarki nieruchomościami i  ochrony środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Twardogóra.

"W gminie Twardogóra istnieje określony sposób zarządzania drzewami. W ramach wydawania zezwoleń na wycinkę drzew, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wskazujemy nasadzenia zastępcze. Czasami budzi to wiele zastrzeżeń ze strony wnioskodawców, ale musimy pamiętać, że zgodnie z ustawą o ochronie przyrody burmistrz jest organem ochrony przyrody. A ochrona przyrody w rozumieniu ustawy polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody, którymi jest zieleń w miastach i wsiach oraz zadrzewienia." (K. Górecki)

Całą rozmowę z Panem Krzysztofem Góreckim można przeczytać tutaj (proszę kliknąć w link).Krzysztof Worobiec
Prezes Stowarzyszenia na rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego Mazur "Sadyba". Prekursor ochrony alej w Polsce. Od kilkunastu lat aktywnie działa na rzecz ochrony krajobrazu kulturowego Warmii i Mazur, szczególnie alei przydrożnych, dawnej architektury wiejskiej oraz cmentarzy i zabytków przemysłowych. Więcej o działalności Krzysztofa Worobca oraz Stowarzyszenia Sadyba na stronie www.sadybamazury.wordpress.com