Drukuj

Film przyrodniczy "Sekretne życie drzew"

Film będzie odkrywał przed widzem nieznany i tajemniczy świat starych drzew oraz zwierząt dzięki nim żyjących.

Poznamy szereg zależności łączących różne gatunki zwierząt związanych z alejami, zadrzewieniami śródpolnymi oraz z wiekowymi drzewami w lasach. Zostanie przedstawiona ogromna różnorodność biologiczna towarzysząca tym ekosystemom, począwszy od grzybów, poprzez owady tak rzadkie jak pachnica dębowa, kozioróg dębosz, jelonek rogacz, po ptaki i ssaki. Wszystkie te zwierzęta korzystają z ochrony i pożywienia, które zapewniają im te wspaniałe drzewa. Dla ilustracji przekazywanych treści wykorzystane zostaną przede wszystkim dęby – najbardziej długowieczne drzewa, najbogatsze w związane z nimi gatunki.


Film będzie realizowany na obszarach objętych programem Natura 2000, przede wszystkim w Dolinie Baryczy. Część ujęć będzie realizowana w innych miejscach występowania poszczególnych gatunków lub ekosystemów, takich jak: Dąbrowy Krotoszyńskie, Grądy Odrzańskie, Rogalińska Dolina Warty, Puszcza Białowieska. Film pokaże piękno i unikalność tych obszarów. Zdjęcia do filmu będą kręcone o różnych porach roku, tak by pokazać zróżnicowanie drzew, ich wzrost oraz mieszkańców drzew w różnych fazach rozwojowych. Film będzie realizowany przez ponad dwa lata.


Film jest realizowany  przez Artura i Saturninę Homan.

Obejrzyj zwiastun filmu "Sekretne życie drzew":
Realizacja filmu jest dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

 WFOŚiGW we Wrocławiu