Drukuj

„Drogi dla Natury - kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych”

Projekt „Drogi dla Natury - kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych” – realizacja zadań z zakresu ochrony przyrody na terenie 5 gmin Dolnego Śląska w ramach projektu dofinansowanego ze środków programu LIFE+" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Wartość ogólna przedsięwzięcia: 236 474,12 zł       

Wysokość oraz forma dofinansowania:  59 200 zł