Drukuj

Sieć Opiekunów Drzew - Tree Wardens

W Wielkiej Brytanii od połowy lat siedemdziesiątych działa sieć wolontariuszy - opiekunów drzew, nazwana Tree Wardens. Wolonariusze działają na rzecz drzew w lokalnych grupach, które wspierane są przez organizację Tree Council. Od Tree Council otrzymują wsparcie merytoryczne oraz mogą wnioskować o wsparcie finansowe na różne inicjatywy. W całej Wielkiej Brytanii działa ponad 8 000 wolontariuszy. Jesienią spotykają się na regionalnych forach, gdzie wymieniają się doświadczeniami i zdobywają nową wiedzę. Delegacja programu Drogi dla Natury gościła na forum Tree Wardens z regionu West Midlands, które odbyło się jesienią 2013 roku w Walsall.

 

Forum odbywało się w ośrodku kultury w Walsall, niedużym, poprzemysłowym mieście graniczącym z Birmingham. Zostało zorganizowane wyłącznie dzięki pracy lokalnych wolontariuszy, którzy od niedawna energicznie działają by Walsall wypiękniało i było coraz bardziej zielone.

Tree Warden można zostać bez względu na wiek - liczy się chęc i zapał działania

Na forum gościli przedstawiciele lokalnych grup Tree Wardens z obszaru West Midlands. Forum otworzyły lokalna liderka Tree Wardens Jackie Cocken oraz Keith Stone, dyrektorka Walsall Neighbourhood Services. Następnie głos zabrała Pauline Buchanan Black, dyrektorka generalna The Tree Council.

Lokalna liderka Jackie Cocken przemawia do uczestników

Podczas części plenarnej uczestnicy wysłuchali kilku prezentacji na temat drzew. James Friel opowiadał o działaniach organizacji The Black Environment Network, która angażuje różne grupy społeczne w działania na rzecz drzew. Następnie profesor Ian Trueman z Wolverhampton University przedstawił wyniki badań nad bioróżnorodnością w obszarze miasta Walsall. W bardzo ciekawy sposób pokazał w ile gatunków roślin występuje w różnych częściach miasta, które regiony są najbardziej różnorodne, a które najuboższe. Przedstawił także wskazówki jak zwiększać bioróżnorodność - jakie rośliny sadzić, jak pozyskiwać środki na sadzenie roślin.

Po krótkiej przerwie głos zabrała Sarah West, która przedstawiła metodologię badania stanu zdrowotnego drzew wykorzystywana w badaniach OPAL. W badania te mogą się zaangażować wszyscy, którym leży na sercu los drzew. Ze strony internetowej projektu można pobrać niezbędne materiały i przystąpić do monitorowania drzew w swojej okolicy.

Na zakończenie części plenarnej głos oddano przedstawicielom lokalnych grup Tree Wardens z obszaru West Midlands. Każdy z nich miał chwilę na zaprezentowanie swoich działań zrealizowanych w ostatnim roku.

Przedstawiciel Tree Wardens z Bloxwich opowiada o działaniach na rzecz drzew w swoim mieście

Miłym akcentem było także przyznanie przez Tree Council specjalnej nagrody w wysokości 100 funtów dla jednej z klas miejscowej szkoły podstawowej, szczególnie zaangażowanej w działania na rzecz drzew.

Po przerwie rozpoczęła się część terenowa. Uczestnicy zostali podzieleni na trzy grupy, które po kolei odwiedzały miejsca którymi opiekują się Tree Wardens.

Jednym z  tych miejsc jest "Learnig Garden". Jest to ogród, który został wymyślony i stworzony od podstaw przez Tree Wardens z Walsall. Na kawałku ziemi, które użyczyło i miasto stworzyli wzorcowy ogród edukacyjny, przyjazny ludziom i zwierzętom. W ogrodzie znajduje wiele elementów edukacyjnych. Np. kompostownik, ogród ziołowy, szkółka drzew. Jest także "odwrócona" czatownia - dzięki której obserwujemy ptaki, które zagnieździły się wewnątrz drewnianego budynku. Na drzewach wiszą budki lęgowe dla ptaków, na terenie ogrodu znajduje się hotel dla owadów.

Ogród edukacyjny stworzony przez wolontariuszy z Walsall

W ogrodzie zbiera się nasiona różnych gatunków drzew, które następnie są wysiewane

Drzewka rosną w malutkiej szkółce, z której później trafią w swoje ostateczne miejsce

Kolejnym punktem jest las sadzony społecznymi siłami na nieużywanym od lat polu golfowym. Miasto przeznaczyło ten teren na cele rekreacyjne. Wolontariusz z Tree Wardens we współpracy z miejscowymi szkołami i władzami miasta, zalesiają ten teren. Sadzone gatunki drzew oraz pochodzenie sadzonek są specjalnie wybierane, tak by tworzyć różnogatunkowy, mieszany las.

Wolontariusz Tree Wardens opowiada o sadzeniu drzew z dziećmi na nieużywanym polu golfowym

Trzecim punktem był sad tradycyjnych odmian drzew i krzewów owocowych założony przez Tree Wardens. W sadzie tym rośnie już kilakaset drzew i krzewów. Z okazji Tree Wardens Forum 2013 uroczyście posadzono kolejne drzewo - była to śliwa Victoria.

Sadzimy śliwę Victorię z okazji West Midlands Region Tree Warden Forum 2013

Pauline Buchanan Black z Tree Council dziękuje wszystkim za przybycie i życzy wspaniałych działań w kolejnym roku

Przedstawieciele Programu Drogi dla Natury z lokalnymi liderami Tree Wardens w Walsall: Jackie i Mike Cocken oraz Jo Lester 

 Dziękujemy Pauline Buchanan Black oraz Margaret Lipscombe z The Tree Council za zaproszenie na Forum, a lokalnym liderom Tree Warden za serdeczne przyjęcie. Życzymy kolejnych wspaniałych działań na rzecz drzew w Walsall.

 

Wizyta w Walsall nie byłaby pełna bez odwiedzin w miejscowym arboretum. Ten piękny park jest jedną z wizytówek miasta.

 Arboretum w Walsall

 

Spotkanie z Tree Wardens odbyło się w ramach projektu Roads for Nature – campaign promoting trees in Poland`s rural landscapes, as habitats and ecological corridors