Drukuj

Czy kozioróg dębosz jest szkodnikiem?

 

 

 

 

Z całą pewnością kozioróg dębosz nie jest „szkodnikiem” z punktu widzenia przyrodniczego (biologiczno-ekologicznego). Z pełnym przekonaniem można go określić mianem „inżyniera środowiska”. W Polsce kozioróg dębosz zasiedla głównie pomnikowe osłabione dęby szypułkowe i bezszypułkowe oraz omszone (Bielinek nad Odrą), które mają niewielkie znaczenie ekonomiczne. Praktycznie cały rozwój osobniczy tego chronionego gatunku chrząszcza przebiega pod korą w drewnie wyżej wymienionych żywych drzew, co w efekcie prowadzi do ich powolnej śmierci. Jednak, jak wykazały liczne badania naukowe, obecność kozioroga dębosza przyczynia się znacząco do wzrostu różnorodności biologicznej. Wydrążone przez larwy koziorogów korytarze stanowią bowiem doskonałe miejsce do życia dla wielu innych, często rzadkich i zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt (głównie bezkręgowców). Te z kolei są źródłem pokarmu dla kręgowców (ptaków, gadów, płazów i ssaków). Chroniąc kozioroga dębosza obejmujemy ochroną skomplikowany i delikatny ekosystem życia znajdujący się we wnętrzu wiekowych dębów.

dr inż Marcin Kadej
Zakład Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców
Uniwersytet Wrocławski

>>> PRZECZYTAJ WIĘCEJ O KOZIOROGU DĘBOSZU

czy kozioróg dębosz jest szkodnikiem?