Drukuj

Czy zawsze próchnica wewnętrzna pnia musi oznaczać wycięcie drzewa?

Występowanie próchnicy wewnętrznej jest charakterystyczne dla wielu długowiecznych gatunków drzew, jak np. lipy i dębu. Tworzenie „kominów” wewnątrz pnia jest naturalnym procesem biologicznym polegającym na obumieraniu drewna położonego wokół osi drzewa. Drewno to nie spełnia już funkcji fizjologicznych, gdyż transport wody do liści odbywa się po obwodowej części przekroju pnia. Jako martwe, zostaje odcięte barierami ochronnymi (grodziami) od żywych tkanek i może ulec rozkładowi przez grzyby bez szkody dla żywych tkanek. Próchnem i grzybnią żywią się kolejne organizmy, w tym larwy pachnicy i innych próchnożerców, więc ostatecznie we wnętrzu pnia powstaje komin. Niektóre gatunki drzew potrafią do swoich dziupli zapuszczać korzenie, aby czerpać z próchna składniki odżywcze, uprawiają w ten sposób recykling własnego ciała.


Jak nas uczy fizyka, przekrój rury jest najbardziej wytrzymałym przekrojem, więc przy odpowiedniej grubości ścianki zdrowego drewna odporność drzewa wiatr nie ponosi uszczerbku. W przypadku obaw o stabilność wypróchniałego drzewa należy zasięgnąć opinii arborysty lub dendrologa.

 

Czy próchnica wewnątrz pnia muzi zawsze oznaczac wycinke?