Drukuj

Czy każde uszkodzenie mechaniczne pnia jest równoznaczne z obumieraniem drzewa i koniecznością jego wycięcia?

W przypadku uszkodzeń mechanicznych należy pamiętać, iż drzewo ma zdolności samoregeneracji. W takim przypadku należy zwrócić uwagę na powierzchnię oraz stopień uszkodzenia tkanki okrywającej oraz czy występują procesy zabliźniania się. Po jakimś czasie należy sprawdzić, czy przez odsłonięte miejsce nie dostały się do drewna grzyby, o czym może świadczyć jego rozkład lub owocniki. W przypadku niewielkich powierzchniowo uszkodzeń, w zależności od gatunku, drzewo zwykle dobrze sobie radzi z procesem zabliźniania i nie ma konieczności wycinania go.

Pamiętajmy, że drzewa posiadają rezerwy energetyczne, z których mogą korzystać dla kompensacji uszkodzeń. Dzięki tym zapasom są w stanie szybko reagować na uszkodzenia i przeciwdziałać ich skutkom. Zwracajmy także uwagę na prace wykonywane w pobliżu drzew. Często uszkodzenia korzeni skutkują zamieraniem korony, ale ta reakcja może być opóźniona w czasie o kilka lat.