Drukuj

Jakie drzewa (gdzie) można wycinać bez pozwolenia i kto wydaje pozwolenia?

Zasadniczo wszystkie drzewa są objęte ochroną i nie można ich dowolnie wycinać (nawet w lasach usuwanie drzew jest ściśle regulowane). Wyjątki stanowią drzewa owocowe (pełniące funkcje drzew owocowych) i drzewa do 10 roku życia, których wycięcie nie wymaga pozwolenia. Poza tymi wyjątkami, usunięcie drzewa może nastąpić tylko na podstawie decyzji administracyjnej – zezwolenia na wycięcie drzewa. Podstawę do wydania decyzji o wycince daje art. 83 Ustawy o ochronie przyrody. Jest to decyzja uznaniowa i do odpowiedniego organu (najczęściej wójta, burmistrza, prezydenta miasta, także starosty) należy rzeczowe zbadanie wszystkich argumentów przed wydaniem takiej decyzji. Wizja terenowa i protokół oraz spotkanie z wnioskodawcami często pomaga ustalić faktyczne powody wniosku o usunięcie drzewa. Drzewa mogą być także usuwane na podstawie innych, szczególnych przepisów, na przykład tzw. specustawy drogowej.


Usunięcie drzewa jest ostatecznością, więc urzędnik powinien upewnić się, że jest uzasadniona, a także rozważyć zastosowanie alternatywnych rozwiązań dla wskazanego problemu z drzewem. Jeśli zostanie podjęta decyzja zezwalająca na wycinkę, wówczas powinien zostać nałożony na wnioskodawcę obowiązek wykonania nasadzeń zastępczych. Nasadzenia zastępcze nie rekompensują strat przyrodniczych za usuwane drzewa – przecież pełne odtworzenie wartości stuletniego drzewa następuje po upływie stu lat.


Często w decyzjach przywołuje się argument interesu publicznego. Należy pamiętać, że zachowanie wartości przyrodniczych kulturowych i krajobrazowych reprezentowanych prze drzewa i zasiedlające je chronione gatunki roślin, grzybów i zwierząt, leży także w interesie publicznym. Drzewa są nieodzownym elementem naszego krajobrazu i kształtują unikatową tożsamość regionu. Zbyt często za wycinką drzew stoją partykularne interesy, lub powierzchowne pojmowanie interesu społeczeństwa.