Drukuj

MIT: Korzenie drzewa sięgają nie dalej, niż rzut korony

 

 

 

Do niedawna powszechne było przekonanie, że zasięg bryły korzeniowej odpowiada w przybliżeniu rzutowi korony. Okazało się jednak, że u drzewa swobodnie rosnącego korzenie sięgają nawet kilkakrotnie dalej. Przy czym właśnie te korzenie położone bezpośrednio na zewnątrz korony odgrywają ważną rolę w odżywianiu drzewa, gdyż są one obficiej niż inne zaopatrywane w spływającą po listowiu wodę. Korzenie potrzebują nie tylko łatwego dostępu do pobieranej przez nie wody, ale i tlenu, ponieważ odżywiają się dostarczanymi z liści asymilatami (trochę podobnie, jak my). Dostęp do wody i powietrza może być ograniczony przez zagęszczenie gleby lub uszczelnienie jej powierzchni. Prowadzi to do obumarcia przynajmniej części korzeni, a w konsekwencji do osłabienia drzewa lub nawet jego śmierci. Drzewa rosnące w ograniczonej przestrzeni, np. przy ulicy, dopasowują zasięg korzeni do ilości dostępnej gleby.

Staremu poglądowy odpowiadało porównanie proporcji drzewa do kieliszka, którego podstawa jest podobnej średnicy co czasza. Jednak drzewo jest raczej jak kieliszek stojący na talerzu. Należy również pamiętać, że większość korzeni znajduje się w glebie do głębokości 1 m, a najważniejsze dla życia drzewa korzenie włośnikowe są bardzo cienkie i wrażliwe na zmiany w środowisku.

Jak daleko sięgają korzenie drzewa?