Drukuj

FAKT: Drzewa żyją bardzo długo i rosną przez całe życie w tym samym miejscu

 

 

 

Drzewa są najdłużej żyjącymi organizmami na ziemi. Najstarsze spośród nich wykiełkowały wiele tysięcy lat temu i wciąż żyją! W  Polsce najstarsze dęby i lipy dożywają wieku 600 – 800 lat. I choć krócej żyjące topole i brzozy osiągają kres życia w czasie podobnym, jak człowiek, nawet w ich przypadku to nie lada wyczyn, funkcjonować w jednym miejscu przez tyle lat. W przypadku pogorszenia się warunków siedliskowych, drzewo nie poszuka sobie lepszego miejsca zamieszkania. Przy naturalnych przemianach klimatu i warunków wodnych, charakterystycznych dla większości naturalnych ekosystemów, drzewa miały jednak czas na adaptację, np. poprzez przebudowę systemu korzeniowego.  Jednak człowiek potrafi gwałtownie zmienić warunki siedliskowe, np. osuszając teren lub – wręcz przeciwnie – zalewając go wodą, zagęszczając glebę, bądź wręcz pokrywając ją asfaltem. Do tak gwałtownych zmian drzewa nie są przystosowane i często ich nie przeżywają.

Drzewa rosną przez całe życie