Drukuj

Siechnice – miasteczko i gmina pełne zieleni

Miasto i gmina Siechnice w województwie dolnośląskim, liczące razem około 16 tys. mieszkańców, mogą być wzorem działań wzbogacających przyrodę. Brały udział m.in. w projekcie „Drogi dla Natury – kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych”. Burmistrz Siechnic Milan Ušák stanowi przykład człowieka, który wie, czego chce i konsekwentnie wdraża różne idee z myślą o mieszkańcach. Komfort życia w gminie zapewnia m.in. piękne, przyrodnicze otoczenie.

Jak podkreśla burmistrz, sporo już zrobiono. To zasługa nie tylko jego, ale też wielu pracowników. Wielkie zaangażowanie wykazuje Aneta Rutkowska współpracująca aktywnie z Fundacją EkoRozwoju. Przed nimi wszystkimi jeszcze mnóstwo pracy i liczne wyzwania.

Zielone miasto i gmina

Efekty, które już teraz widać, to dorobek dwudziestoletniej praktyki sadzenia w mieście i gminie drzew przydrożnych. Teren wzbogacił się o liczne lipy, jesiony i klony, a więc gatunki rodzime, które dobrze aklimatyzują się, a przy tym znoszą trudne warunki w mieście.

Sadzone wówczas drzewa to aktualnie 20–30-latki, które co prawda nie tworzą jeszcze w pełni „dojrzałych” alej, ale nadają charakter ulicom, są ozdobą miasteczka, produkują tlen, tworzą główną masę zieleni, chronią przed hałasem, dają cień pieszym i zmotoryzowanym użytkownikom dróg.

Drzewa posadzone wzdłuż ulicy w Siechnicach

Tradycja sadzenia drzew wzdłuż ulic i na terenach rekreacyjnych jest kontynuowana, a dodatkowo, w miarę możliwości, zastępuje się trawniki, które trzeba często kosić i wykonywać na nich inne czasochłonne zabiegi pielęgnacyjne, zielenią okrywową, urządza rabaty, klomby itp.

Działania z głową

Skąd bierze się sukces Siechnic? Z solidnego przygotowania zielonych działań. Projektowanie zadrzewień zaczyna się już na etapie tworzenia koncepcji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Drogi wyższej klasy, czyli zbiorcze i powiatowe, dostatecznie szerokie w liniach rozgraniczających i mające potrzebne możliwości, proponuje się do nasadzeń, które stają się alejami. Podobne nastawienie dotyczy nowo wytyczanych dróg gminnych. Nasadzenia przy istniejących drogach następują z kolei po przeprowadzeniu inwentaryzacji. Ustalenia zawarte w MPZP stanowią wskazówkę dla projektantów wykonawczych konkretnych dróg.

Młode drzewa posadzone przy drodze gminnej

Nasadzenia alejowe uwzględnia się także podczas projektowania terenów przeznaczonych na cmentarze. Ważne, by w tych miejscach – terenach zieleni cmentarnej – nasadzenia prowadzono w sposób estetyczny i funkcjonalny, by nie były chaotyczne, uwzględniały właściwe odległości od istniejących i przyszłych grobowców oraz ułatwiały lokalizację i identyfikację kwater lub konkretnych grobów.

Ważna sprawa – informacja

Mocną stroną działań jest docieranie z informacją do inwestorów i wykonawców prac budowlanych pracujących dla gminy. Otrzymują oni starannie przygotowane ulotki na temat ochrony drzew na placach budowy, zalecające eliminowanie czynników, które prowadzą do zamierania dorosłych drzew, dzięki czemu chroni się je w czasie prowadzonej inwestycji.

Dziś i jutro

Świadomość i wiedza na temat tego, jak postępować z drzewami sprawia, że władze starają się, by zabiegi pielęgnacyjne koron wykonywane były w jak najmniejszym stopniu, m.in. od dawna nie prowadzi się tzw. ogławiania drzew. Jeśli jednak kształtowanie jest niezbędne, bo gałęzie zagrażają bezpieczeństwu użytkowników drogi, zajmują się tym fachowcy, prowadząc cięcia zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej.

Dużą wagę przywiązuje się także do doboru materiału szkółkarskiego, którego jakość ma duże znaczenie przy urządzaniu terenów zieleni. Władze stawiają na dojrzałe sadzonki, które bez problemu przyjmują się w każdych warunkach.

W decyzjach zezwalających na wycinkę drzew znajdują się zalecenia ilościowe i jakościowe ich dotyczące, które będą wykorzystane w nasadzeniach zastępczych.

Co istotne, Siechnice współpracują z wieloma organizacjami pozarządowymi, które aktywnie wspierają samorząd w ochronie zadrzewień w gminie. Na przykład dzięki szkoleniom prowadzonym przez Fundację EkoRozwoju pracownicy miasta i gminy poszerzyli wiedzę na temat nowoczesnych ekologicznych metod pielęgnacji i utrzymania drzew.

Władzom nie brakuje pomysłów, choć barierą w ich realizacji bywają pieniądze. Planują na przykład wprowadzenie zielonych dachów, które w pewnym stopniu rozwiązują problem retencjonowania wody opadowej. Koszty takiej inwestycji, choć interesującej, są jednak na tyle wysokie, że na razie jej wdrożenie to sprawa przyszłości.

Park - ostoja zieleni w miasteczku i miejsce rekreacji

Opis tego, co się dzieje w Siechnicach, wygląda świetnie, ale czy może nie być problemów? Ależ oczywiście, że są! Zdarzają się akty wandalizmu i kradzieży, w sezonie wegetacyjnym jest mnóstwo pracy przy odchwaszczaniu rabat i podlewaniu sadzonek. Drzewa przy drogach także wymagają stałej pielęgnacji: fachowego przycinania gałązek, by nie zasłaniały znaków drogowych lub oświetlenia, nie utrudniały ruchu pieszego, rowerowego, samochodowego.

Jednak, jak podkreśla burmistrz Ušák, nie ma mowy o wycofaniu się z działań obejmujących ochronę drzew i urządzanie terenów zieleni, ponieważ dzięki nim poprawia się komfort życia mieszkańców – zieleń korzystnie wpływa bowiem na samopoczucie. Ważne jest również to, że wszelkie prace proprzyrodnicze poprawiają stan środowiska naturalnego i podnoszą walory krajobrazu.

 

Artykuł pochodzi z publikacji Jak dbać o drzewa Dobre praktyki ochrony zadrzewień.

Fot. D. Chmielowiec-Tyszko, M. Różnowicz

>>> PRZECZYTAJ WIĘCEJ O NASZYCH DZIAŁANIACH W GMINIE SIECHNICE