Drukuj

Dlaczego warto sadzić drzewa? - rola drzew w naszym otoczeniu

 

 

 

Po co sadzic drzewa - rola drzewDlaczego drzewa są potrzebne ludziom?  Okazuje się, że drzewa pomagają w budowaniu relacji międzyludzkich. Wspólne sadzenie drzew na podwórku czy placu zabaw jest dobrą formą integracji z sąsiadami, kształtuje również poczucie odpowiedzialności za przestrzeń publiczną.

Brytyjskie i holenderskie badania wykazały, że w biedniejszych i bardziej zaniedbanych dzielnicach, w których urządzono zieleń przy współudziale mieszkańców, przestępczość zmniejszyła się o 38– 50%. Już samo przebywanie w otoczeniu roślin wpływa na bardziej twórczy sposób myślenia i zdolność koncentracji, zwłaszcza u dzieci i młodzieży. Zieleń korzystnie oddziałuje na nasze samopoczucie oraz zdrowie, działa uspokajająco oraz łagodzi stres.

Drukuj

Zarządzanie drzewostanem – sposób na bezpieczne i zdrowe drzewa

Jak zarządzać drzewostanem?Powszechną troską urzędników odpowiedzialnych za drzewa oraz innych zarządców nieruchomości, w tym drogowców, jest bezpieczeństwo publiczne. Wypadki związane z drzewami są wprawdzie rzadkie, ale mają one szeroki oddźwięk w mediach, zwłaszcza jeśli skutkują utratą życia. Sprawia to, że urzędnicy i zarządcy nieruchomości są pod silną społeczną presją zagwarantowania bezpieczeństwa osobom i mieniu w miejscach, w których rosną drzewa.

W wielu krajach Europy stosuje się metody zarządzania drzewostanem, które zwiększają bezpieczeństwo w obrębie starych drzew. Warto także i u nas wprowadzać takie standardy dbania o drzewa.

Drukuj

Dlaczego aleje?

Dlaczego należy chronić aleje?Aleje są już od ponad 200 lat elementem tradycyjnego krajobrazu Środkowej Europy. Są cennym siedliskiem przyrody, w tym gatunków chronionych prawem krajowym i europejskim. Na terenach rolniczych są często jedynym schronieniem wielu gatunków, szczególnie ptaków, nietoperzy i owadów. Wnętrze starych drzew to bogaty ekosystem, żyją tu setki gatunków owadów, grzybów i drobnoustrojów, których najbardziej utytułowanym i chronionym przedstawicielem jest pachnica dębowa. Przydrożne drzewa łagodzą mikroklimat, spowalniają wiatry, sprzyjają opadom, chronią glebę przed erozją, a także wpływają na globalny klimat pochłaniając dwutlenek węgla.

A także są piękne, zdobią i uatrakcyjniają krajobraz oraz umilają podróż.

 

Drukuj

Historia alej

Historia alej i zadrzewień przydrożnychZadrzewienia przydrożne stanowią wspólne, uwarunkowane historycznie, dziedzictwo kulturowego krajobrazu Europy, przyczyniające się do jego urody oraz wysokiej bioróżnorodności. Ozdobne aleje przypałacowe mające rodowód renesansowy (a nawet starożytny), z czasem zaczęły wychodzić poza parki łącząc rezydencje i folwarki – i tworząc imponujące założenia przestrzenne na poziomie rozległych dóbr. Z czasem odkryto też zbawienny wpływ drzew na produkcyjność rolnictwa – najbardziej znane w Polsce aleje i pasy zadrzewieniowych posadził w swoim majątku w Turwi generał Dezydery Chłapowski w pierwszej połowie XIX wieku.

Drukuj

Aleje a bezpieczeństwo na drodze

Drzewa przydrożne a bezpieczeństwo ruchuJednym z istotnych priorytetów technicznych i organizacyjnych budowy i przebudowy dróg jest zapewnienie bezpieczeństwa, tj. dążenie do minimalizacji kolizji. Dotyczy to również istniejących przy drogach drzew, często uważanych przez władze komunikacyjne za potencjalną, czasem główną przyczynę wypadków. Według tej oceny można przyjąć, iż najlepszym (a często jedynym) sposobem zwiększenia bezpieczeństwa jest usunięcie wszystkich drzew z pasów drogowych. Teza ta jest obecnie realizowana w niektórych gminach w Polsce, w których pod hasłem modernizacji czy poszerzenia nawierzchni usuwa się wszystkie drzewa z pobocza drogi i na tym często przebudowa się kończy. Pozostaje ogołocony krajobraz i pytanie: Czy rzeczywiście potrzebujemy drzew przy naszych drogach i jak bardzo nam zagrażają?

Drukuj

Jak sadzić aleje?

Jak właściwie posadzić drzewa by dobrze rosły?Jeśli chcesz posadzić drzewa, obsadzić nimi jakąś drogę - nic trudnego. Przeczytaj nasz krótki poradnik, by wiedzieć, jak właściwie przygotować się do posadzenia drzew. Zakładanie przydrożnych zadrzewień należy bezwzględnie uzgadniać z zarządcą drogi, należy pozyskać odpowiedniej jakości materiał nasadzeniowy, właściwie go zabezpieczyć po posadzeniu i o niego dbać. Warto się do tego starannie przygotować, by posadzone przez nas drzewa miały szansę dojrzeć i stać się piękną aleją. W sadzenie zaangażuj sąsiadów, lokalne stowarzyszenie lub zakład pracy - posadzone wspólnie drzewa ozdobią okolicę, a wspólne sadzenie może być okazją do świetnej zabawy i dobrze spędzonego czasu w kontakcie z przyrodą.