Drukuj

Relacja ze szkolenia w Prusicach

W dniach 27 i 28 listopada 2014 r. w budynku Mediateki w Prusicach odbyło się dwudniowe szkolenie z zakresu oceny stanu, pielęgnacji oraz podejmowania decyzji o wycince drzew pn. „Drzewa w otwartym krajobrazie - instrukcja obsługi”. Szkolenie odbyło  się w ramach ogólnopolskiego programu Drogi dla Natury – kampania na rzecz zadrzewień, wspieranego przez program LIFE+ Unii Europejskiej oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na spotkanie zostali zaproszeni urzędnicy, sołtysi, a także liderzy lokalnych środowisk, studenci oraz właściciele firm związanych z pielęgnacją zieleni. 

Pierwszy dzień szkolenia rozpoczął Kamil Witkoś–Gnach, przedstawiciel Fundacji EkoRozwoju z Wrocławia. W swej prezentacji omówił podstawowe informacje na temat roli i funkcjonowaniu drzew dla człowieka i przyrody.  W świetle zdarzających się co jakiś czas wypadków z udziałem drzew, niezmiernie ważnym tematem poruszanym podczas szkolenia była diagnostyka stanu zdrowotnego tych organizmów. Wykład poprowadził Jerzy Stolarczyk, który od wielu lat bada najcenniejsze drzewa Polski. Diagnostyka drzew jest możliwa przy pomocy nawet najprostszych narzędzi – drewnianego młotka i drucianej sondy. Gdy wciąż mamy wątpliwości czy dane drzewo będzie stało, możemy posłużyć się jedną z profesjonalnych metod oceny statyki. Pomocny będzie również przygotowany w ramach programu formularz, dzięki któremu nie pominiemy żadnego z niepokojących symptomów. Jednak nawet najdoskonalsze metody nie zastąpią zdobytego w terenie doświadczenia i naszej wiedzy.  Znając dobroczynne oddziaływanie drzew warto poświęcić im więcej uwagi, a także odpowiednio je traktować. Niestety stosowanie właściwych zasad pielęgnacji drzew wciąż jest dużym problemem. Po części wynika to z braku wiedzy dotyczącej budowy i funkcjonowania tych organizmów. Zamiast obcinania grubych konarów, co jest często jednoznaczne ze zniszczeniem drzewa, warto je zabezpieczyć specjalnymi wiązaniami. Należy przy tym pamiętać, że muszą to być atestowane wiązania odporne na promienie UV, których grubość jest dostosowana do ciężaru drzewa.  Ważna jest również ochrona pnia oraz korzeni, których uszkodzenie może mieć fatalne następstwa.

Ochrona drzew - wiązania elastyczne

Kolejna część szkolenia poświęcona była całości działań realizowanym na terenie gminy Prusice w ramach projektu „Drogi dla Natury  – kampania na rzecz zadrzewień”, a także wyniki powadzonej na terenie gminy inwentaryzacji alei. Wyniki badań omówił Jakub Józefczuk, będący tutejszym animatorem. Drzewa stanowią cenne siedlisko, z którym związało swoje życie wiele organizmów. Wśród nich znajdują się gatunki rzadkie i chronione. To właśnie im swój wykład poświęcił biolog z Uniwersytetu Wrocławskiego - dr Marcin Kadej. Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się wielu ciekawych informacji o pachnicy dębowej, koziorogu dęboszu, szeregu chronionych ptaków, a także o żyjących w dziuplach nietoperzach. Wiele z tych istot można spotkać również na terenie gminy Prusice. Dlaczego organizmy te są tak cenne? Odpowiedź na to i wiele innych pytań poznali uczestnicy spotkania.  

Cenne owady żyjące w drzewach

Drugi dzień szkolenia rozpoczął Maciej Motas, który od ponad 20 lat wykonuje profesjonalne pielęgnacje drzew, w tym okazów pomnikowych. To właśnie tej tematyce poświęcił swoje wystąpienie. Jego wykład urozmaicił pokaz pielęgnacji pobliskiego drzewa, podczas którego zaprezentowano nowoczesne narzędzia oraz techniki arborystyczne. Zgromadzeni uczestnicy szkolenia mogli na własne oczy zobaczyć wykonywane wysoko w koronach drzewa cięcia kształtujące i pielęgnacyjne. 

Pielęgnacja starych drzew

Pokaz pielęgnacji drzew metodami arborystycznymi

Pokaz technik arborystycznych

Pokaz pielęgnacji starych drzew

Po zakończeniu pokazu, kolejne dwie prezentacje przedstawił dr. inż. Łukasz Dworniczak, pracownik Politechniki Wrocławskiej. Jego pierwsze wystąpienie dotyczyło ochrony drzew podczas inwestycji. Architekt wskazał właściwe zabezpieczenie drzew, które nie powinno ograniczać się do odeskowania pni ale również do ochrony korzeni. Bez odpowiednich zabezpieczeń uszkodzone w tym miejscu drzewa mogą przez wiele lat powoli obumierać, stwarzając bezpośrednie zagrożenie dla otoczenia. Najczęstszym objawem takich niekorzystnych ingerencji w system korzeniowy są wysychające wierzchołki koron, wiele z tak okaleczonych drzew zamiera kilka lat po zakończeniu inwestycji. W swojej drugiej prezentacji prowadzący omówił zasady projektowania alei oraz wykonywania nasadzeń drzew. Wiele uwagi poświęcił właściwemu przygotowaniu miejsc pod nasadzenia na terenach zurbanizowanych, a wiec tam gdzie zakładanie zieleni jest wyjątkowo trudne.  Ostatni wykład przedstawił Mariusz Krynicki, inspektor ds. Leśnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Lądku Zdrój. Bazując na swoich wieloletnich doświadczeniach zawodowych starał się podpowiedzieć jak gmina powinna dbać o drzewa. Wystąpienie spotkało się z dużym zainteresowanie wśród słuchaczy i zaowocowało dużą ilością pytań i ożywioną dyskusją.

Ochrona drzew w gminie

Wszystkim uczestnikom szkolenia pragniemy jeszcze raz podziękować za udział w wykładach, a także za wszelkie przekazane nam uwagi i spostrzeżenia.

>>> PRZECZYTAJ PROGRAM SZKOLENIA

>>> PRZECZYTAJ WIĘCEJ O DZIAŁANIACH W GMINIE PRUSICE

Działania w gminie Prusice realizowane są w ramach projektu Roads for Nature – campaign promoting trees in Poland`s rural landscapes, as habitats and ecological corridors