Drukuj

Posadziliśmy drzewa w gminie Dzierzgoń

23 października 2013r. sadziliśmy drzewa w gminie Dzierzgoń.  Posadzonych zostało łącznie 70 drzew: 35 Lip drobnolistnych i 35 sztuk Jarząbu pospolitego czyli jarzębiny, z której najbardziej cieszyli się najmłodsi mieszkańcy Dzierzgonia pomagający  nam przy sadzeniu.  Młodzi mieszkańcy  określili siebie „Społecznymi Opiekunami Jarzębin” na swoim osiedlu, gdzie drzewa zostały posadzone. Nowe nasadzenia drzew posadziliśmy wzdłuż dróg na terenie miasta Dzierzgoń - tworząc tym samym nowe aleje oraz uzupełniły jedną aleję rosnącą w mieście i jedną prowadzącą z Dzierzgonia do miejscowości Nowiec. Sadzenie realizowało Stowarzyszenie Eko–Inicjatywa we współpracy z Gminą Dzierzgoń.

Drukuj

Zajęcia edukacyjne w gminie Pokój

 

 

 

W październiku 2013 roku w gminie Pokój animator lokalny programu Drogi dla Natury przeprowadził zajęcia edukacyjne dla młodzieży z lokalnego gimnazjum. W zajęciach wziewa udział dwie klasy z Gimnazjum w Pokoju, 27 uczniów i 2 opiekunów. 

Drukuj

Sadzenie drzew w gminie Juchnowiec Kościelny

 

 

 

W ramach programu Drogi dla Natury w dniu 18.10.2013 roku w Gminie Juchnowiec Kościelny posadziliśmy 100 drzew wzdłuż dróg gminnych. W akcji uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół w Juchnowcu Górnym. Drzewa posadzili także nauczyciele oraz zastępca Wójta. Wszyscy zadeklarowali opiekę nad posadzonymi drzewami.

Drukuj

Sadzenie drzew w gminie Suraż

 

 

 

 

W ramach projektu „Drogi dla Natury” w dniu 17.10.2013 roku w Gminie Suraż wspólnie z uczniami Zespołu Szkół w Surażu oraz Burmistrzem Sławomirem Halickim, posadziliśmy 70 drzew. Część drzew posadzono przy drodze prowadzącej do szkoły, pozostałe przy drodze do miejscowości Zawyki Ferma. Wszyscy sadzący zobowiązali się do opieki nad posadzonymi drzewami.