Drukuj

W gminie Gardeja 70 nowych drzew

W gminie Gardeja w ramach działań programu Drogi dla Natury w listopadzie 2013 roku odrestaurowano fragment historycznej alei klonowo-lipowej rosnącej przy drodze między wsiami Otłówko i Cygany. Aby zachować walory kulturowe i przyrodnicze zadrzewienia posadzono 35 lip drobnolistnych oraz 35 jaworów po północnej stronie drogi. O dawnej świetności tej drogi świadczą pojedyncze, żyjące do dziś drzewa markujące szerokość korony drogi na ok. 9 m. Dziś ta biegnąca wśród pól droga jest trudna po przebycia po każdych ulewnych deszczach.

Drukuj

Kolejne drzewa - tym razem w gminie Wołczyn

15 Listopada w gminie Wołczyn utworzono nową aleje. Przy drodze biegnącej między miejscowościami Krzywiczyny i Świniary Wielkie posadziliśmy siedemdziesiąt lip.

Droga przecinająca dolinę wołczyńskiego strumienia biegnie wśród pól i zagajników śródpolnych i jest jedną z edukacyjnych tras rowerowych wytyczonych w gminie Wołczyn. Trasa prowadzi od Wołczyna przez obszar Natura 2000 Teklusia do miejscowości Krzywiczyny, następnie wraca do Wołczyna. Od teraz na jednym z odcinków trasy rowerzyści będą mogli podpatrywać jak rośnie nowa aleja.

Drukuj

W gminie Siechnice przybyło 100 nowych drzew

 

 

 

 
Zdążyliśmy jeszcze przed zimą. W czwartek 28 listopada 2013 r. na terenie gminy Siechnice odbyło się kolejne sadzenie drzew w ramach projektu “Drogi dla Natury – kampania na rzecz zadrzewień w gminach”. Pięćdziesiąt sadzonek lipy drobnolistnej posadzonych zostało w Kotowicach, przy drodze w pobliżu Katolickiej Szkoły Podstawowej “Caritas” Archidiecezji Wrocławskiej, im. ks. Jana Twardowskiego. Kolejnych pięćdziesiąt drzew – dębów szypułkowych - posadzonych zostało w Siechnicach wzdłuż wału przeciwpowodziowego.
Drukuj

Sadzenie drzew w gminie Kwidzyn

Sadzenie drzew w gminie Kwidzyn odbyło się 29 X 2013 r. Drzewa posadzono przy drogach gminnych. Pierwsze 24 dęby posadzono jako uzupełnienie  starej alei w Dankowie. Sadzenie z udziałem 2 przedstawicieli gminy, animatorów projektu i mieszkańca - właściciela sąsiadujących z aleją pól. Kolejne 46 drzew (jarzębiny) utworzyły  szpaler w Gurczu. W sadzeniu wzięli udział z-ca wójta Krzysztof Michalski, właściciel sąsiadujących pól - pan Świerczka, dwóch pracowników gminy oraz animatorzy lokalni: dr Lucjan Rutkowskiego i Grażyna Kamowska. Wiosną planowane jest sadzenie z udziałem młodzieży ze szkół.

Drukuj

Drzewa posadzone w gminie Pokój

 

 

 

W dniu 15 listopada 2013 r. na terenie gminy Pokój w woj. opolskim odbyły się nasadzenia 70 drzew w  ramach programu Drogi dla Natury. Drzewa posadzone zostały w miejscowości Siedlice. Specyfika alej na terenie gminy z wieloma wiekowymi alejami lipowymi i dębowymi w szczególności z dużym udziałem dębu czerwonego skłoniła do wybrania lipy drobnolistnej  jako gatunku bardziej atrakcyjnego oraz jako nasz gatunek rodzimy.  Ponad to pszczelarze, podnoszący alarm w związku z wycinkami lip w alejach oraz faktem braku nowych nasadzeń byli bardzo zadowoleni z przedsięwzięcia.