Drukuj

Szpaler lip w gminie Strzelin

 

 

 

Młodzież ze strzelińskich gimnazjów (nr 1 i 2) posadziła 70 drzew przy drodze gminnej łączącej miejscowości Pęcz i Mikoszów. Akcja sadzenia drzew alejowych odbyła się 9 grudnia br. i jest związana z realizowanym w gminie Strzelin programem „Drogi dla Natury”. 

Miejsce nasadzeń przydrożnych w gminie Strzelin zostało wybrane w porozumieniu z zarządcą drogi. Przy wyborze miejsca uwzględniono takie parametry drogi, jak szerokość pasa drogowego, odległość drzew od skrajni jezdni, a także brak infrastruktury podziemnej oraz instalacji napowietrznych. W końcu zdecydowano się na odcinek drogi gminnej pomiędzy miejscowościami Pęcz i Mikoszów. Na odcinku ok. 600 m posadzono szpaler 70 lip drobnolistnych – to gatunek rodzimy często stosowany w zadrzewieniach alejowych  

Do akcji sadzenia drzew aktywnie włączyła się 40 osobowa grupa młodzieży z Gimnazjum nr 1 im. Armii Krajowej oraz Gimnazjum nr 2 im. Żołnierza Polskiego w Strzelinie. Gimnazjaliści zostali podzieleni w 3-4 osobowe zespoły i po krótkim szkoleniu przystąpili do pracy. Najbardziej aktywne zespoły w ciągu niespełna 2 godz. posadziły nawet po kilkanaście drzew. Wszystkie drzewa zostały posadzone w bezpiecznej odległości od jezdni, zostały opalikowane i okorowane. Pracami kierowała animator zadrzewieniowy w gminie Strzelin Dominika Krop – Andrzejczuk, architekt krajobrazu i inspektor nadzoru terenów zieleni z wrocławskiej Pracowni Architektury Krajobrazu IKROPKA.

Młodzież posadziła drzewa przy drodze gminnej

Posadzono 70 drzew - lip drobnolistnych przy drodze gminnej

- Strzelińscy gimnazjaliści podczas akcji modelowego sadzenia drzew okazali wielki entuzjazm i zaangażowanie. Należą się im słowa uznania i podziękowania za ich ciężką pracę. Już za kilkanaście lat na ich widok, kiedy nasadzone dziś lipy wyrosną na okazałe drzewa, niejeden z gimnazjalistów przypomni sobie ten dzień – przekonuje Dominika Krop-Andrzejczuk.

Sadzenie drzew dostarczyło mnóstwo dobrej zabawy

Warto sadzić drzewa przy drogach

Młodzież posadziła drzewa przy drodze

>>> PRZECZYTAJ WIĘCEJ O DZIAŁANIACH W GMINIE STRZELIN

Działania w gminie Strzelin realizowane są w ramach projektu Roads for Nature – campaign promoting trees in Poland`s rural landscapes, as habitats and ecological corridors