Drukuj

Nasze działania

Od 2009 roku podejmujemy szereg działań na rzecz ochrony drzew w otwartym krajobrazie. W latach 2009-2012 w partnerstwie z 55 zarządcami dróg różnych szczebli posadziliśmy 30 000 drzew przy polskich drogach. Pokazaliśmy, że można sadzić drzewa przydrożne, że jest dla nich miejsce.

Równolegle prowadziliśmy edukację zarządców dróg - organizowaliśmy seminaria, spotkania konferencyjne oraz wydawaliśmy fachowe publikacje na temat drzew. Okazuje się, że bardzo często brak elementarnej wiedzy o drzewach, ich funkcjonowaniu, zasadach diagnostyki i pielęgnacji przyczynia się do zbyt pochopnego wydawania pozwoleń na wycinkę czy niechęć do sadzenia. Brak także systemu zarzadzania drzewami na poziomie gmin, w których waży się los drzew.

Od 2012 roku we współpracy z kolejnymi gminami rozwijamy lokalne kampanie zadrzewieniowe: dokonujemy przeglądów zadrzewień, opracowujemy programy zadrzewieniowe dla gmin. Prowadzimy także szkolenia dla urzędników - uczymy jak projektować nasadzenia, jak diagnozować stan drzew i jak stare drzewa pielęgnować. Prowadzimy zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej. Wspólnie sadzimy drzewa.

>>> POZNAJ GMINY, Z KTÓRYMI PROWADZIMY DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY DRZEW

Chcielibyśmy, aby nasze działania zainspirowały inne gminy do podobnej aktywności na rzecz drzew.

Co robimy?

>>> SZKOLIMY URZĘDNIKÓW

>>> EDUKUJEMY DZIECI

>>> SADZIMY DRZEWA

>>> PROMUJEMY ALEJE

>>> FILMUJEMY PRZYRODĘ