Print

Przelewice

Gmina Przelewice w programie ochrony drzew przydrożnych Drogi dla Natury

Gmina Przelewice przystąpiła do programu Drogi dla Natury w pierwszej połowie 2014 r.
Animatorem w gminie jest Bartosz Kurnicki.

Informacje o gminie

Gmina Przelewice położona jest w południowej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie pyrzyckim. Rozciąga się na terenie dwóch krain geograficznych – Równiny Pyrzycko-Stargardzkiej i Pojezierza Myśliborskiego. Przelewice są w przeważającej części gminą rolniczą (terany uprawne stanowią 79% obszaru gminy), przez północną jej część przepływa rzeka Płonia, na trasie której leży duże jezioro Płoń. Gmina częściowo położona jest na Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków PLB 320005 "Jezioro Miedwie i okolice".

Do najważniejszych zabytków gminy Przelewice należy niewątpliwie zespół budowli sakralnych, w tym granitowe kościoły z XIII wieku. Z dawnych majątków na uwagę zasługują te w Karsku, Kłodzinie i Laskowie. Z architektury rezydencjonalnej najcenniejsze są neogotyckie pałace w Lubiatowie, Żukowie i Karsku, neobarokowy pałac w Laskowie oraz klasycystyczne rezydencje w Przelewicach i Kłodzinie. Wyróżniającą się spośród innych jest chłopska wieś Rosiny, w której zachowało się klasyczne założenie owalnicowe z cenną zabudową. 

Wśród majątków rycerskich na specjalną uwagę zasługują Przelewice, gdzie założono zespół rezydencyjny z parkiem oraz folwarkiem. W latach 1933-1938 ówczesny właściciel Conrad von Borsig przekształcił park przypałacowy w kolekcję dendrologiczną, która przetrwała do naszych czasów i ciągle wzbogacana jest o nowe  okazy. 

Ogród w Przelewicach to perła przyrodnicza Pomorza Zachodniego, na powierzchni 30 ha zgromadzono rośliny ze strefy umiarkowanej całego świata, a dzięki utworzeniu w 2011 r. oranżerii, kolekcja wzbogaciła się również o gatunki roślin strefy śródziemnomorskiej. Obecnie liczy ona około 1200 gatunków drzew, krzewów i roślin zielnych. Spośród najcenniejszych zbiorów wyróżnia się dawidia chińska, której kwiat stał się symbolem Ogrodu i umieszczony został w herbie gminy Przelewice.

Działania realizowane w gminie

W gminie rozpoczął się przegląd zadrzewień przydrożnych. Odbyły się pierwsze spotkania z urzędnikami.

 

Aleja kasztanowcowa w gminie Przelewice

 >>> ZOBACZ POZOSTAŁE GMINY W KTÓRYCH REALIZUJEMY DZIAŁANIA NA RZECZ ALEJ W SEZONIE 2014/2015


Działania w gminie Przelewice realizowane są w ramach projektu Roads for Nature – campaign promoting trees in Poland`s rural landscapes, as habitats and ecological corridors