Print

Wiślica

 Gmina Wiślica w programie ochrony alej Drogi dla Natury

Gmina Wiślica przystąpiła do programu ochrony alej na początku 2014 roku.
To pierwsza gmina z woj. świętokrzyskiego w programie Drogi dla Natury.
Animatorką zadrzewieniową w gminie jest Anna Becker.

Informacje o gminie

Wiślica jest niedużą gminą położoną w województwie świętokrzyskim w powiecie buskim. Siedzibą gminy jest Wiślica – jedno z najstarszych miast polski. Pod koniec XX wieku obok Krakowa i Sandomierza było najważniejszym ośrodkiem administracyjnym w Małopolsce. 

Gminę Wiślica tworzą 23 miejscowości w 20 sołectwach. Na terenie gminy o powierzchni 100 km2 mieszka prawie 6 000 ludzi. Na terenie gminy przeważają użytki rolne – 83 % (lasy i grunty leśne zajmują 4%, stawy i rozlewiska 4%, pozostałe grunty 9 %). Głównym źródłem utrzymania mieszkańców gminy jest rolnictwo i jego obsługa. Uprawia się głównie zboża, w tym zazwyczaj pszenicę, a także rośliny pastewne, ziemniaki oraz warzywa. 

Wiślica położona jest na lewym brzegu Nidy, nieopodal jej ujścia do Wisły w Nadnidziańskim Parku Krajobrazowym oraz w centralnej i południowej części Zespołu Parków Krajobrazowych Ponidzia. Zespół Parków skupia najcenniejsze i najbardziej charakterystyczne cechy przyrodnicze i krajobrazowe Niecki Nidziańskiej. Najbardziej charakterystycznym elementem Ponidzia, wyróżniającym go spośród innych regionów Polski jest: kras gipsowy, malownicze murawy kserotermiczne porastające dobrze nasłonecznione wzgórza wapienne i gipsowe oraz rzeka Nida silnie meandrująca i tworząca starorzecza, rozlewiska i jedyną w Polsce deltę śródlądową. 

Poza cennymi elementami przyrody gmina może poszczycić się wieloma zabytkami. W tym średniowiecznym mieście zachowały się obiekty takie jak np: Bazylika Narodzenia Najświętszej Marii Panny z 1350 roku, ufundowana przez Kazimierza Wielkiego, Dom Długosza – wikariat z 1460, budowla z cegły, ufundowana przez słynnego historyka, kronikarza Jana Długosza. Ważnym elementem Ponidzia są także liczne kapliczki przydrożne ( na terenie całego parku krajobrazowego ponad 100) z XIX i początku XX w. wykonane z wapienia litotamniowego, ze względu na miejsce eksploatacji zwanego pińczowskim usytuowane najczęściej przy wiejskich drogach i wśród pól.  Wiślica jest gminą o wielkim potencjale. Jej historia i wiele zachowanych zabytków sprawia, że jest to miejsce atrakcyjne turystycznie. Położenie geograficzne sprawia, że obszar ten jest również niezwykle cenny przyrodniczo. Gmina przez odpowiednią politykę ma szansę stać się ważnym punktem na mapie turystycznej kraju.

Gmina korzysta aktywnie z wielu programów mających na celu przyspieszenie rozwoju regionu (np. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 – 2013). Decyzja o wzięciu udziału w programie Drogi Dla Natury jest dowodem na zdecydowaną politykę gminy, której celem jest sprawienie, aby turystyka stała się ona głównym dochodem mieszkańców regionu.

Działania realizowane w gminie

W gminie trwa przegląd zadrzewień przydrożnych.

W maju 2014 r. odbyło się dwudniowe szkolenie "Drzewa w otwartym krajobrazie - instrukcja obsługi"
>>> PRZECZYTAJ RELACJĘ ZE SZKOLENIA

 Drzewa na terenie gminy Wiślica

 

 >>> ZOBACZ POZOSTAŁE GMINY W KTÓRYCH REALIZUJEMY DZIAŁANIA NA RZECZ ALEJ W SEZONIE 2014/2015


Działania w gminie Wiślica realizowane są w ramach projektu Roads for Nature – campaign promoting trees in Poland`s rural landscapes, as habitats and ecological corridors