Print

Stargard Szczeciński

Gmina Stargard w programie ochrony drzew

 

Informacje o gminie

Gmina Stargard Szczeciński jest położona w południowo-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego. Zajmuje obszar ponad 31 tys. ha, a jej granicach znajduje się 38 miejscowości.  Jest to gmina o bogatych rolniczych tradycjach. Grunty orne i użytki zielone zajmują ok. 70% jej powierzchni. Przez teren gminy biegną drogi krajowe: nr 10 Szczecin – Bydgoszcz (której fragment jako S10 stanowi obwodnicę miasta Stargard Szczeciński) i nr 20 Stargard Szczeciński – Gdańsk oraz drogi wojewódzkie: nr 142 Szczecin – Chociwel oraz nr 106 Nowogard – Stargard – Pyrzyce.

W otwartym krajobrazie, oprócz dolin rzek Iny i Krąpieli oraz rynien  jeziornych, wyróżniają się zadrzewienia pochodzenia antropogenicznego – parki wiejskie, starodrzewy przykościelne oraz aleje przydrożne. Spełniają one istotną funkcję siedliskotwórczą, zwłaszcza jako korytarze ekologiczne a także stanowią ważną część zasobów kulturowych regionu.

Ze względu na swój rolniczy charakter oraz gęstą sieć dróg różnego szczebla gmina Stargard Szczeciński może stać się modelowym przykładem działania projektu Drogi dla Natury.

Działania realizowane w gminie

W gminie trwa przegląd zadrzewień przydrożnych.

W czerwcu w gminie odbędzie się szkolenie „Drzewa w otwartym krajobrazie – instrukcja obsługi. Szkolenie z zakresu oceny stanu, pielęgnacji oraz podejmowania decyzji o wycince drzew”

>>> PRZECZYTAJ PROGRAM SZKOLENIA I ZASADY UDZIAŁU

 Gmina Stargard w programie ochrony alej i starych drzew przed wycinką Drogi dla Natury

 

 

 >>> ZOBACZ POZOSTAŁE GMINY W KTÓRYCH REALIZUJEMY DZIAŁANIA NA RZECZ ALEJ W SEZONIE 2014/2015


Działania w gminie Stargard Szczeciński realizowane są w ramach projektu Roads for Nature – campaign promoting trees in Poland`s rural landscapes, as habitats and ecological corridors