Print

Prusice

 

Gmina Prusice w programie ochrony alej Drogi dla Natury

 

GMINA PRUSICE

Gmina Prusice przystąpiła do programu Drogi dla Natury na początku 2014 roku.
Animatorem w gminie jest Jakub Józefczuk.


Informacje o gminie

Gmina Prusice położona jest w północnej części województwa dolnośląskiego, graniczy bezpośrednio z gminami: Żmigród, Trzebnica, Oborniki Śląskie oraz Wołów. 

Jej powierzchnia to blisko 158  km2, natomiast w jej skład wchodzi miasto Prusice oraz 27 sołectw. Liczba  mieszkańców to ponad  9200. Geograficznie leży w dwóch krainach: Wzgórzach Trzebnickich i Kotlinie Żmigrodzkiej. 

Gmina cechuje się rozwiniętym rolnictwem, a większość jej powierzchni to pola uprawne. Znajdują się tu również rozmaite atrakcje turystyczne m.in.: kościoły, pałace, zabytkowe budynki mieszkalne i obiekty gospodarskie. 

W rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody na terenie Gminy Prusice występują następujące formy ochrony przyrody oraz obszary podlegające ochronie zgodnie z prawem międzynarodowym:
- południowa i zachodnia część gminy Prusice objęta jest obszarem Chronionego Krajobrazu „Wzgórz Trzebnickich”;
- niewielki fragment w północnej części gminy obejmujący Staw Sieczkowski należy do Parku Krajobrazowego Doliny Baryczy;
- dwa rezerwaty przyrody: Leśny – „Oles koło Pększyna” (o powierzchni około 81 ha), Wodny, Leśny – „Stawy w Ligocie Strupińskiej” (o powierzchni około 59 ha);
- 83 pomniki przyrody - drzewa odznaczające się szczególnymi walorami przyrodniczymi z gat. dąb, klon, lipa, cypryśnik, jesion, buk, żywotnik, platan, wiąz, grab, sosna, robinia, z czego duża część występuje w Ligocie Strupińskiej i w Piotrkowicach.

Działania realizowane w gminie

W gminie trwa przegląd zadrzewień liniowych.

W dniach 27-28 listopada 2014 r. w gminie odbędzie się szkolenie "Drzewa w otwartym krajobrazie - instrukcja obsługi
>>> PRZECZYTAJ PROGRAM I WYŚLIJ ZGŁOSZENIE

 Drzewo pomnikowe w gminie Prusice

 >>> ZOBACZ POZOSTAŁE GMINY W KTÓRYCH REALIZUJEMY DZIAŁANIA NA RZECZ ALEJ W SEZONIE 2014/2015

Działania w gminie Prusice realizowane są w ramach projektu Roads for Nature – campaign promoting trees in Poland`s rural landscapes, as habitats and ecological corridors