Print

Siechnice

Siechnice

Gmina Siechnice położona jest w województwie dolnośląskim w powiecie wrocławskim. Gmina bezpośrednio sąsiaduje z miastem Wrocław od południowo-wschodniej strony.

Doradcą zadrzewieniowym w gminie Siechnice jest Łukasz Kuźmicz

Informacje o gminie

Gmina wiejsko-miejska Siechnice jest położona w województwie dolnośląskim na południowy wschód od Wrocławia, z którym bezpośrednio graniczy. Północna granicę gminy stanowi rzeka Odra. Do końca 2009 roku gmina funkcjonowała pod nazwą Święta Katarzyna, gdzie mieściła się siedziba gminy.

Działania realizowane w gminie

W listopadzie 2012 roku w gminie odbyło się dwudniowe szkolenie "Drzewa w otwartym krajobrazie - instrukcja obsługi". Na szkoleniu uczestnicy dowiedzieli się jak zakładać zadrzewienia, jak dbać o drzewa i właściwie je pielęgnować, jak rozważnie wydawać pozwolenia na wycinkę. Dowiedzieli się także, jakie bogactwo przyrodnicze kryją aleje i jak właściwie zinwentaryzować przyrodę starych drzew.

Dr Adrian Smolis z Uniwersytetu Wrocławskiego przedstawia bogactwo przyrodnicze alej

 

Na przykładzie starej lipy rosnącej niedaleko Urzędu Gminy w Siechnicach dr Marcin Kadej pokazuje jak sprawdzić, czy drzewo zasiedlają chronione gatunki.

W gminie dokonano przeglądu zadrzewień i we współpracy z urzędem opracowano lokalny program zadrzewieniowy.
>>> PRZECZYTAJ PROGRAM ZADRZEWIENIOWY DLA GMINY SIECHNICE

W gminie dokonano także nasadzeń drzew - posadzono 100 drzew: 50 lip i 50 dębów.
>>> PRZECZYTAJ RELACJĘ Z SADZENIA DRZEW

Podsumowanie działań realizowanych przez gminę Siechnice trafiło do naszej publikacji Jak dbać o drzewa Dobre praktyki ochrony zadrzewień, jako przykład dobrych praktyk.
>>> PRZECZYTAJ ARTYKUŁ "SIECHNICE - MIASTECZKO I GMINA PEŁNE ZIELENI"