Print

Opowiadamy dzieciom o alejach

W lutym i marcu w gminach Sułoszowa oraz Zabierzów w woj. małopolskim Fundacja Aeris Futuro przeprowadziła zajęcia edukacyjne z uczniami szkół podstawowych na temat wartości zadrzewień w otwartym krajobrazie. Spotkania prowadziła architektka krajobrazu Anna Becker.

Głównym tematem spotkań była  rola drzew w otwartym krajobrazie oraz główne korzyści, jakie płyną z drzew: dla przyrody i człowieka. Uczniowie każdej z gmin mieli także okazje poznać zadrzewienia w najbliższej okolicy, oglądając zdjęcia z wykonanych w ramach programu inwentaryzacji. Podczas spotkań Anna Becker opowiadała także o historii i działaniach realizowanych w ramach programu "Drogi dla Natury". Uczniowie poznali również zawód architekta krajobrazu oraz poznali podstawowe pojęcia związane z zadrzewieniami, m.in. czym się różni aleja od szpaleru.
Łącznie odbyło się siedem spotkań. Ogółem w warsztatach udział wzięło 214 dzieci oraz 12 nauczycieli.

Pierwsze spotkanie odbyło się 8 lutego 2013 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Sułoszowej

Kolejne spotkanie miało miejsce tydzień później w Brzeziu, w gminie Zabierzów

Kolejne zajęcia odbyły się 19 lutego 2013 r. w Szkole Podstawoej nr 2 w Sułoszowej

W dniu 26 lutego 2013 r. odbyły się dwa zajęcia - jedne z nich w Szkole Podstawowej w Rząsce w gminie Zabierzów

...a kolejne w Woli Kalinowskiej w gminie Sułoszowa

Ostatnie z zaplanowanych zajęć odbyły się 1 marca 2013 r. w gminie Zabierzów. Pierwsze były w Nielepicach..

..a ostatnie w Brzoskwini.

 

Spotkania zrealizowano w ramach projektu "Drogi dla Natury - kampania na rzecz zadrzewień" dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.