Print

Boguchwała

 

Gmina Boguchwała przystąpiła do projektu w 2015 roku.
Animatorami zadrzewieniowymi w gminie są Emilia Juzwiszyn oraz Mirosław Ruszała. 

Informacje o gminie

Gmina Boguchwała leży na Pogórzu Karpackim pomiędzy 20o9’, a 21o9’ długości geograficznej wschodniej  i 50o szerokości geograficznej północnej.  Pod względem administracyjnym gmina znajduje się w powiecie rzeszowskim województwa podkarpackiego. W skład gminy wchodzi jedenaście miejscowości: Miasto Boguchwała, Lutoryż, Mogielnica, Racławówka, Nosówka, Zarzecze, Niechobrz, Kielanówka, Zgłobień, Wola Zgłobieńska. Gmina w 2014 roku liczyła 19 911 mieszkańców. Łączna powierzchnia gminy wynosi 8.897 ha. Z Gminą graniczy 6 innych gmin: Rzeszów od północy, Świlcza od północnego-zachodu, Tyczyn od wschodu, Lubenia od południowego-wschodu, Czudec od południa  i Iwierzyce od zachodu. 

Gmina Boguchwała z licznymi wzniesieniami i  pięknymi dolinami, lessowymi wąwozami, podmokłymi łąkami oraz rozległymi kompleksami leśnymi jest miejscem atrakcyjnych wypadów turystycznych.

Na terenie gminy znajduje się Obszar Natura 2000 „Wisłok Środkowy z Dopływami”  PLH180030 chroniący rzekę Wisłok – największy dopływ Sanu oraz atrakcyjny przyrodniczo Strzyżowsko-Sędziszowski Obszar Chronionego Krajobrazu. 

Najciekawszym zabytkiem gminy jest barokowy zespół pałacowy Teodora Konstantego Lubomirskiego z 1728 r. otoczony starym parkiem dworskim.

 

Działania realizowane w gminie

Aktualnie w projekcie „Drogi dla Natury” prowadzone są w gminie prace inwentaryzacyjne dotyczące zadrzewień liniowych.

Działania w gminie Boguchwała realizowane są w ramach projektu Roads for Nature – campaign promoting trees in Poland`s rural landscapes, as habitats and ecological corridors