Print

Michałowo

 

 

Gmina Michałowo przystąpiła do programu Drogi dla Natury wiosną 2015 r.
Animatorem zadrzewieniowym w gminie jest Aneta Kostecka.


Informacje o gminie

Gmina Michałowo leży we wschodniej części województwa podlaskiego, w powiecie białostockim, wschodnia część Gminy przylega do granicy państwowej w Republiką Białorusi. Powierzchnia Gminy wynosi 409 km2 i stanowi 2,02 powierzchni województwa podlaskiego oraz 13,8% powierzchni powiatu białostockiego. Gmina jest trzecią co do wielkości gminą wiejską w regionie oraz należy do  największych obszarowo gmin wiejskich w kraju.

Geograficznie Gmina położona jest w obrębie mezoregionu Wysoczyzny Białostockiej, wchodzącej w skład makroregionu Niziny Podlaskiej. W obrębie tych terenów znaleźć można bardzo atrakcyjne miejsca nienaruszone przez współczesną cywilizację, wywołujące zdumienie i zachwyt wielu przyrodników i nielicznie przybywających turystów.   

Lasy gminy Michałowo charakteryzują się występowaniem prawie wszystkich typów siedliskowych lasu oraz bardzo zróżnicowanym drzewostanem. Lasy państwowe gospodarstwa leśnego, które zajmują 88,12 % ogólnej powierzchni lasów występują głównie w północno – zachodniej i środkowej części gminy. Lasy w części północno – zachodniej gminy wchodzą w skład kompleksu leśnego Puszczy Knyszyńskiej. Gatunkiem dominującym w drzewostanie jest sosna z udziałem świerka, brzozy i dębu. 44 % ogólnej powierzchni lasów państwowych zajmują siedliska boru mieszanego świeżego. Na terenie lasów gminy Michałowo występują lasy ochronne: lasy wodochronne, lasy glebochronne, lasy stanowiące ostoję zwierząt,

 

Działania realizowane w gminie


W gminie prowadzony jest przegląd zadrzewień liniowych.

 

Działania w gminie Michałowo realizowane są w ramach projektu Roads for Nature – campaign promoting trees in Poland`s rural landscapes, as habitats and ecological corridors