Print

Trzebownisko

 

 

Gmina Trzebownisko przystąpiła do programu Drogi dla Natury wiosną 2015 r.
Animatorami w gminie są Emilia Juzwiszyn i Mirosław Ruszała.


Informacje o gminie

Gmina Trzebownisko położona jest w centralnej części województwa podkarpackiego i graniczy z miastem Rzeszów. Gmina ma charakter przemysłowo-rolniczy. Ogólna powierzchnia gminy wynosi 9029 ha. Gminę tworzy 10 miejscowości: Trzebownisko, Jasionka, Łąka, Łukawiec, Nowa Wieś, Stobierna, Tajęcina, Terliczka, Wólka Podleśna, Zaczernie, liczących ponad 20 tys. mieszkańców.     

Pod względem geograficznym Gmina położona jest w południowej części Kotliny Sandomierskiej. 11% obszaru gminy stanowią lasy, które tworzą większy kompleks położony w jej części północno-zachodniej. Cały obszar leśny jest atrakcyjny miejscem dla osób szukających spokoju, ciszy i doceniających piękno przyrody.     

W granicach gminy znajduje się 130 ha rezerwatu przyrody „Bór” – jego spory fragment leży w obrębie północno-zachodnich granic gminy Trzebownisko (teren sołectw Jasionka i Tajęcina). To pozostałość po dawnej Puszczy Sandomierskiej, która przed wiekami porastała obszary sięgające średniowiecznego Rzeszowa. W rezerwacie „Bór” znaleźć można wiele gatunków roślin chronionych, w tym rzadko spotykane w tej części Polski górskie gatunki roślin: żywiec gruczołowaty, przetacznik górski, tojeść gajowa, wawrzynek wilczełyko, storczyki podkolan biały i gnieźnik leśny, widłak jałowcowaty, czosnek siatkowaty, zimowit jesienny. W lesie można spotkać m.in.: jelenie, sarny, dziki, borsuki i lisy. Liczne są tu także małe drapieżniki – łasice, kuny i gronostaje. Z ptaków gości tu bocian czarny i myszołów. Przez teren rezerwatu „Bór” prowadzą ścieżki edukacyjne i szlaki turystyczne.     

Obok rezerwatu „Bór”, inną występującą na terenie gminy formą ochrony przyrody są pomniki przyrody. W obrębie gminy istnieje 5 obiektów, w ramach których chronionych jest 18 najcenniejszych i najstarszych okazów drzew. Najbardziej wyróżniającym się obiektem jest szpaler 12 lip drobnolistnych w Trzebownisku koło cmentarza. Mają w obwodzie od 200 – 500 cm, liczą co najmniej 150 – 200 lat. W miejscowości Łąka zachowały się 3 lipy drobnolistne rosnące w otoczeniu kościoła, zaś całkiem niedaleko koło starej szkoły dąb szypułkowy. Miano pomnika nosi również platan klonolistny rosnący w parku w Zaczerniu.     

Na terenie gminy występują ciekawe środowiska wodne takie jak rzeka Wisłok ze swoimi dopływami, zbiornik w Terlicze, rozlewiska potoków czy śródpolne oczka wodne. W południowo-wschodniej części gminy zachowało się koryto starego Wisłoka z licznymi meandrami, okolone bujną zielenią, pełne uroczych zakątków, spokoju i ciszy zachęca do uprawiania turystyki pieszej lub rowerowej. W miejscach delikatnego nurtu spotkać można chroniony grążel żółty. Muliste brzegi porasta trzcina pospolita, pałka szerokolistna, tatarak, oczeret jeziorny, liczne podgatunki turzyc, skrzyp bagienny. Zadrzewienie porastające brzeg koryta tworzą m.in.: wierzba krucha, czeremcha, śliwa tarnina, olcha czarna. Cudownymi kolorami urzekają przyległe łąki. Perełkami szaty roślinnej są tu storczyki, w Polsce objęte ścisłą ochroną. Stare Wisłoczysko - skarb natury jest bogatym siedliskiem drobnych ssaków i licznych bezkręgowców.

 

Działania realizowane w gminie


W gminie prowadzony jest przegląd zadrzewień liniowych.

W listopadzie 2015 r. w gminie odbędzie się szkolenie "Drzewa w otwartym krajobrazie - instrukcja obsługi"

Działania w gminie Trzebownisko realizowane są w ramach projektu Roads for Nature – campaign promoting trees in Poland`s rural landscapes, as habitats and ecological corridors