Print

Ośno Lubuskie

 

Gmina Ośno Lubuskie przystąpiła do projektu w 2015 roku.
Animatorem zadrzewieniowym w gminie jest Magdalena Wojciechowska

Informacje o gminie

Gmina Ośno Lubuskie jest położona w zachodniej części województwa lubuskiego, w odległości 28 km od granicy polsko – niemieckiej, w powiecie słubickim. Powierzchnia gminy wynosi 19 797 ha, a jej granicach znajduje się miasto Ośno Lubuskie oraz 11 miejscowości. Dominującą formą użytkowania gruntów są lasy, zajmujące prawie 50% powierzchni gminy. Wśród użytków rolnych, zajmujących ok. 40% powierzchni, zdecydowanie dominują grunty orne. Przez teren gminy biegną drogi wojewódzkie: nr 134 Rzepin – Lemierzyce oraz nr 137 Frankfurt – Ośno – Sulęcin, a także sieć dróg gminnych.

Przez środkową część gminy przechodzi szeroka strefa moren czołowych oraz kilka rynien polodowcowych, w których znajdują się jeziora. Główną rzeką gminy jest Łącza (Lenka). 

W krajobrazie gminy występują zadrzewienia przydrożne, zarówno w formie alei i szpalerów, jak i spontanicznie rozwijających się zadrzewień pochodzenia naturalnego lub antropogenicznego (zdziczałe drzewa i krzewy owocowe). Pojawiają się nie tylko w terenie otwartym, lecz także wzdłuż dróg leśnych. Spełniają one istotną funkcję siedliskotwórczą, zwłaszcza jako korytarze ekologiczne a także stanowią ważną część zasobów kulturowych regionu.

 

Działania realizowane w gminie

Aktualnie w projekcie „Drogi dla Natury” prowadzone są w gminie prace inwentaryzacyjne dotyczące zadrzewień liniowych.

Działania w gminie Ośno Lubuskie realizowane są w ramach projektu Roads for Nature – campaign promoting trees in Poland`s rural landscapes, as habitats and ecological corridors