Print

Czaplinek

 

Gmina Czaplinek przystąpiła do projektu w 2015 roku.
Animatorem zadrzewieniowym w gminie jest Natalia Jóźwiak. 

Informacje o gminie

Czaplinek to gmina miejsko-wiejska położona w województwie zachodniopomorskim, we wschodniej części powiatu drawskiego. Siedzibą gminy jest miasto Czaplinek. Gmina leży na pojezierzach: Drawskim i Szczecineckim oraz Równinie Wałeckiej.

Tereny leśne zajmują 40% powierzchni gminy, podobnie jak użytki rolne. Całą północną część gminy zajmuje Drawski Park Krajobrazowy z najgłębszym jeziorem województwa Jezioro Drawsko (pow. prawie 19 km²) i rezerwatami Brunatna Gleba i Prosino. Przez gminę i jezioro przepływa także rzeka Drawa dostępna dla kajaków na całej długości. Jezioro Żerdno i połączone kanałami z nim jeziora i rzeki tworzą szlaki kajakowe prowadzące aż do Szczecinka i Wałcza.

Na terenie gminy znajduje się zróżnicowana grupa jezior w tym na uwagę zasługują jeziora lobeliowe których cechą charakterystyczną jest występowanie zespołów roślinnych wysoce wyspecjalizowanych do życia w zbiornikach o bardzo niewielkiej zawartości składników pokarmowych (lobelia jeziorna, poryblin jeziorny, brzeżyca jednokwiatowa).

Przez gminę Czaplinek prowadzi droga krajowa nr 20 ze Stargardu Szczecińskiego do Gdyni, łącząca miasto przez Złocieniec (15 km) z Drawskiem Pomorskim (30 km) i przez Silnowo (20 km) ze Szczecinkiem (40 km) oraz drogi wojewódzkie.

Gmina Czaplinek charakteryzuje się wysokim udziałem lasów, głównie siedlisk borowych i buczyn. Na terenie gminy objęto ochroną pomnikową liczne obiekty, grupy drzew, aleje. Wśród pojedynczych drzew wyznaczono 63 pomniki przyrody, jedna aleja w Piasecznie składająca się z 30 lip drobnolistnych i w Siemczynie składającą się z 10 różnych gatunków drzew.

Gmina Czaplinek objęta jest w całości węzłem ekologicznym o znaczeniu międzynarodowym, o symbolu 6M (Krajowa Sieć Ekologiczna ECO-NET POLSKA). Można również wyróżnić na terenie gminy wewnętrzne korytarze ekologiczne, zapewniające migrację organizmów w skali lokalnej.

 

Działania realizowane w gminie

Aktualnie w projekcie „Drogi dla Natury” prowadzone są w gminie prace inwentaryzacyjne dotyczące zadrzewień liniowych.

Działania w gminie Czaplinek realizowane są w ramach projektu Roads for Nature – campaign promoting trees in Poland`s rural landscapes, as habitats and ecological corridors