Print

Strzelce Wielkie

 

 

Gmina Strzelce Wielkie przystąpiła do programu Drogi dla Natury wiosną 2015 r.
Animatorem w gminie jest Jakub Józefczuk.

Informacje o gminie

Gmina Strzelce Wielkie zajmuje powierzchnię 77,66 km2, położona jest w południowej części województwa łódzkiego, wchodzi w skład powiatu pajęczańskiego. W skład gminy wchodzi 14 sołectw. Sieć dróg w gminie jest dobrze rozwinięta. Przez obszar gminy biegną: droga wojewódzka Nr 483 Łask - Częstochowa oraz cztery drogi powiatowe. Uzupełnieniem tych dróg jest sieć dróg gminnych o długości 71,7 km.  

Zasoby przyrodnicze gminy nie są duże, składają się na nie: zajmujące  niecałe 10%  powierzchni gminy kompleksy leśne oraz skromne zasoby wód powierzchniowych. Dodatkowo, są one poddane negatywnej presji pobliskiej kopalin odkrywkowej. W wyniku jej działalności utworzył się rozległy lej depresyjny, który swoim zasięgiem obejmuje niemal 50% powierzchni gminy i przyczynił się do obniżania się poziomu wód gruntowych. Kopalnia ma również negatywny wpływ na jakość gleb, które ulegają wyjałowieniu i erozji.  

Tylko niewielki skrawek gminy o powierzchni 0,79 ha jest objęty ochroną prawną jako użytek ekolo­giczny. Jest to „Wolskie Bagno"  koło miejscowości Wiewc. W miejscowości tej znajdują się również dwa pomniki przyrody.

Działania realizowane w gminie


W gminie prowadzony jest przegląd zadrzewień liniowych.

W jego trakcie animator natknął się m.in. na zamierające wiązy - przeczytacie o nich TU.

Działania w gminie Strzelce Wielkie realizowane są w ramach projektu Roads for Nature – campaign promoting trees in Poland`s rural landscapes, as habitats and ecological corridors