Print

Jak prowadzić remonty w pobliżu drzew?

Ochrona drzew w procesie inwestycji wynika zarówno z zapisów prawa budowlanego, jak i ustawy o ochronie przyrody. Jak zatem prowadzić inwestycje, tak aby drzewa, które chcemy zachować, przetrwały w dobrej kondycji? Odeskowanie pni to zdecydowanie za mało. Ochrona drzew powinna obejmować całą roślinę, wraz z korzeniami i koroną.

W tym celu najskuteczniejsze będzie wygrodzenie najcenniejszych drzew trwałym płotem w rzucie korony plus 1-, 2-metrowy margines. Większość korzeni znajduje się we wierzchniej warstwie gleby. Oprócz wody, organy te korzystają z zasobów powietrza glebowego. Zagęszczenie gleby w obrębie systemu korzeniowego może doprowadzić do śmierci drzewa. Z tych powodów nie można składować pod drzewami materiałów budowlanych, parkować, a tym bardziej jeździć ciężkim sprzętem.

Głębokie wykopy w obszarze korzeni są w każdym przypadku szkodliwe dla kondycji drzewa, a jeśli znajdują się bliżej pnia, niż w odległości równej pięciu jego średnicom, istnieje bezpośrednia groźba wywrócenia drzewa. Należy uwzględnić również naturalne obsypywanie się gleby, które można powstrzymać, stosując szalunki. Jeśli tylko to możliwe, w strefie korzeni należy przeprowadzać podziemne linie metodą przeciskową lub w przypadku wykopów – pracą ręczną. Podobnie ma się rzecz z uszkodzeniami korony i pnia. Najczęściej pień uszkadzany jest na skutek urazów mechanicznych. Ich skutkiem może być uschnięcie całego drzewa kilka lat po oddaniu inwestycji, a więc kolejne problemy. Dlatego warto zawczasu przewidywać kolizje koron z planowanymi pracami i na czas reagować.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości powinniśmy o nich poinformować właściwy urząd gminy lub miasta.

 

Artykuł pochodzi z publikacji "Poradnik przyjaciół drzew" wydanej w ramach projektu Roads for Nature – campaign promoting trees in Poland`s rural landscapes, as habitats and ecological corridors