Print

Spotkanie z lokalną społecznością w Lisowicach

W niedzielę, 8 lutego, animator zadrzewieniowy Grzegorz Racheniuk spotkał się z mieszkańcami Lisowic w ramach walnego zebrania Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Lisowice w województwie śląskim. W trakcie godzinnego wystąpienia zostały przedstawione ogólne założenia i cele projektu „Drogi Dla Natury” oraz udział mieszkańców terenu Gminy Pawonków w aktywnej ochronie drzew oraz podjęciu inicjatyw odtwarzania alej.

Temat alei okazał się jak najbardziej trafny, mieszkańcy Lisowic wyrazili chęć współpracy, przedyskutowano kilka inicjatyw. Jedną z nich jest ochrona starej gruszy w ramach modelowych realizacji: ekspertyz i pielęgnacji. Drzewo wymaga przeprowadzenia oceny stanu zdrowotnego oraz być może przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych. Rośnie ono w pobliżu budynku Stowarzyszenia przy drodze gminnej i mieszkańcy mają pomysł objęcia gruszy ochronną pomnikową. W ramach modelowych realizacji – ekspertyzy i pielęgnacji – grusza zostanie poddana wyjątkowej trosce. Drzewo jest znacznych rozmiarów i stanowi piękny element krajobrazu wsi – zasługuje na ochronę.

 

Kolejną z inicjatyw podjętą w trakcie dyskusji przez mieszkańców Lisowic jest posadzenie alei imienia Jana Pawła II w pobliżu kapliczki, gdzie został posadzony dąb papieski. Zaproponowano, żeby drzewa posadzić w ramach modelowych nasadzeń, z zaangażowaniem okolicznych mieszkańców, co pozwoli zadbać o drzewka. Wstępnie umówiono się na wizję lokalną w terenie pozwalającą sprawdzić teren pod nową aleję; ponadto, w ramach tworzenia programu zadrzewieniowego sprawdzony zostanie stan własnościowy działek ewidencyjnych (właściciela drogi) oraz plany ewentualnych remontów, przebudowy oraz innych inwestycji, a także sprawdzone zostaną występujące w pobliżu instalacje podziemne i napowietrzne, które mogłyby zagrozić trwałości alei w przyszłości. 

Stowarzyszenie zostało ponadto zachęcone do podjęcia własnych inicjatyw ochrony alei stanowiących dziedzictwo Śląska, który słynie z pięknych alei dębowych i lipowych, światków przeszłości. 

W trakcie rozmowy zostały wskazane miejsca, gdzie historycznie znajdowały się aleje, miejsca dziś niestety bez drzew, a nadające się do założenia nowych nasadzeń. Jednym z takich miejsc jest droga pomiędzy Lisowicami a Dralinami – do niedawna rosły tam topole, ale dawniej z pewnością była tam aleja cenniejszych drzew, bowiem droga prowadziła do pałacu w Dralinach. Dziś droga prowadząca przez tereny rolnicze straciła swój dawny urok. Mieszkańców zachęcano do zainicjowania odtworzenia alei dzięki pozyskaniu środków finansowych, choćby z miejscowego LGD lub funduszy gminnych (z zaznaczeniem przeznaczenia na własnoręczne wykonanie nasadzeń będącego gwarancją akceptacji drzew przez mieszkańców, w szczególności rolników – właścicieli okolicznych przyległych pól).

Na końcu spotkania zaproszono zainteresowanych uczestników do udziału w szkoleniu tematycznym, które odbędzie się wiosną, a także do odwiedzania strony aleje.org.pl

 

>>> PRZECZYTAJ WIĘCEJ O NASZYCH DZIAŁANIACH W GMINIE PAWONKÓW

Działania w gminie Pawonków realizowane są w ramach projektu Roads for Nature – campaign promoting trees in Poland`s rural landscapes, as habitats and ecological corridors