Print

Regionalna konferencja „Jak zarządzać zadrzewieniami przydrożnymi?" w Opolu

Regionalna konferencja „Jak zarządzać zadrzewieniami przydrożnymi?

Fundacja EkoRozwoju oraz Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych zapraszają do udziału w  regionalnej konferencji

„Jak zarządzać zadrzewieniami przydrożnymi?”,

która odbędzie się w dniu 15 maja 2014 roku,

w sali Herbowej Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14.

 

 

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli urzędów gmin, zarządców dróg, instytucji odpowiedzialnych za ochronę przyrody oraz organizacji działających na rzecz przyrody i rozwoju lokalnego. Udział w konferencji jest bezpłatny. Zgłoszenia w terminie do dnia 12 maja 2014 proszę przesyłać mailem na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. w tytule wpisując „konferencja-opole”. Prosimy o możliwie jak najszybsze przesyłanie zgłoszeń - liczba miejsc jest ograniczona.

W ostatnich latach obserwujemy przyspieszone zanikanie alej. Tylko częściowo można to zjawisko uzasadnić rozbudową infrastruktury drogowej. Przyczyniają się do niego niedobory gospodarki przestrzennej i planowania oraz niewłaściwe zarządzanie drzewostanem. Szkodzi też niedocenianie roli drzew jako zielonej infrastruktury i czynnika jakości życia przez administrację publiczną. Tymczasem zadrzewienia i tereny zieleni wsi i miast mają podstawowe znaczenie dla kształtowania mikroklimatu sprzyjającego produkcji rolnej, przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym, ochrony przyrody i kultury, a także podnoszenia wartości nieruchomości.

Fundacja EkoRozwoju od 2009 roku realizuje ogólnopolski program ochrony drzew w otwartym krajobrazie "Drogi dla Natury”. Na Opolszczyźnie w partnerstwie z 2 gminami zrealizowaliśmy lokalne kampanie zadrzewieniowe, w wyniku których opracowujemy programy utrzymania zadrzewień w tych gminach. Konferencja będzie przede wszystkim podsumowaniem naszych dotychczasowych działań w woj. opolskim oraz prezentacją opracowanej przez nas metodyki oceny stanu drzew. Konferencja służy także upowszechnianiu dobrych praktyk związanych z ochroną i utrzymaniem drzew przez gminy.

PROGRAM KONFERENCJI

8:30       Rejestracja uczestników
9:00    Otwarcie, przywitanie gości, zaprezentowanie programu Drogi dla Natury – Ireneusz Hebda, Dyrektor Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych oraz dr inż. Piotr Tyszko-Chmielowiec, Fundacja EkoRozwoju
9:10      Drzewa i aleje – ich rola i funkcjonowanie – dr inż. Piotr Tyszko-Chmielowiec, dendrolog, Fundacja EkoRozwoju
9:40      Jak ocenić czy drzewo jest bezpieczne? – dr inż. Marzena Suchocka, SGGW 
11:00 - 11:30     przerwa kawowa
11:30    Jak zapewnić bezpieczeństwo w otoczeniu drzew? – Jerzy Stolarczyk, arborysta, Eko-Trek Wrocław 
12:30    Dobre praktyki ochrony drzew w gminach – Mariusz Krynicki, Urząd Miasta w Lądku Zdroju
13:30    Program zadrzewieniowy jako planistyczne narzędzie kształtowania zadrzewień – Kamil Witkoś, Fundacja EkoRozwoju 
13:50  Ochrona drzew w gminach – dobre praktyki. Podsumowanie działań w gminach wiodących – Grzegorz Racheniuk, animator zadrzewieniowy w gminie Pokój
14:20   Dyskusja

Na zakończenie poczęstunek dla gości.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny. 
Zgłoszenia prosimy wysyłać poprzez formularz umieszczony poniżej do 12 maja 2014 r. Ilość miejsc jest ograniczona.


Prześlij zgłoszenie na konferencję

Imię i nazwisko(*)
Nieprawidłowe dane

Nazwa reprezentowanej instytucji(*)
Nieprawidłowe dane

Miasto w którym odbywa się konferencja(*)
Nieprawidłowe dane

Adres korespondencyjny(*)
Nieprawidłowe dane

Telefon kontaktowy(*)
Nieprawidłowe dane

E-mail(*)
Nieprawidłowe dane


Wydarzenie jest realizowane są w ramach projektu Roads for Nature – campaign promoting trees in Poland`s rural landscapes, as habitats and ecological corridors