Print

1% podatku na ochronę alej

1 procent podatku na ochrone przydrożncyh drzew przed wycinką


Kończy się czas podatkowych rozliczeń. Zachęcamy Państwa do wsparcia naszych działań na rzecz ochrony przydrożnych drzew. Mogą Państwo to uczynić m.in. poprzez przekazanie 1% swojego podatku dla Fundacji EkoRozwoju, która od 2009 roku prowadzi program Drogi dla Natury. W zeznaniu podatkowym w odpowiednim miejscu należy wpisać KRS 0000178876, a jako cel szczególny wpisać "Drogi dla Natury". Mogą Państwo także skorzystać z bezpłatnego programu dostępnego na stronie www.fer.org.pl/pity

Dlaczego Warto nas wesprzeć?


Od 2009 roku prowadzimy intensywne działania w partnerstwie z zarządami dróg i samorządami na rzecz zachowania i odtwarzania zadrzewień przydrożnych. Nasza praca opiera się na rzeczowych dyskusjach z osobami odpowiedzialnymi za przydrożne drzewa. Zdajemy sobie sprawę, że nie wszystkie drzewa można uratować, ale nie godzimy się na to, by drzewa były zbyt pochopnie wycinane lub niszczone, np. z powodu braku dostatecznej wiedzy do oceny stanu drzewa i zagrożenia, które powoduje.

Od 2009 roku:

>> posadziliśmy ponad 30 000 drzew wzdłuż polskich dróg - pokazaliśmy tym samym, że przy polskich drogach jest miejsce dla drzew i można je sadzić;

>> przeszkoliliśmy już ponad 400 samorządowców, zarządców dróg oraz urzędników odpowiedzialnych za utrzymanie i zarządzanie drzewami i zielenią;

>> wydaliśmy pierwszą w Polsce publikację na temat przyrodniczych wartości alej - "Aleje - skarbnice przyrody", którą rozesłaliśmy do 1 000 gmin w całej Polsce, do instytucji zajmujących się ochroną przyrody, którą nieodpłatnie udostępniamy na naszych szkoleniach oraz na stronie aleje.org.pl w zakładce PUBLIKACJE;

>> wydaliśmy pierwszy w Polsce popularny podręcznik dla urzędników nt. zajmowania się alejami "Aleje - podręcznik użytkownika", który w prosty sposób omawia najważniejsze zagadnienia związane z utrzymaniem i odtwarzaniem przydrożnych drzew - książka jest naszym materiałem szkoleniowym, można ja takę pobrać z działu PUBLIKACJE;

>> z 24 gminami w całej Polsce przygotowujemy tzw. programy zadrzewieniowe, które pomogą urzędnikom zarządzać zadrzewieniami; zobacz w zakładce GMINY PARTNERSKIE

>> inicjujemy sadzenie drzew przez społeczności lokalne;

>> prowadzimy zajęcia edukacyjne na temat drzew w szkołach; np. TUTAJ

>> angażujemy się w ratowanie starych alej, wspieramy społeczności lokalne walczące o drzewa w swojej okolicy;

>> inspirujemy przenosząc doświadczenia ochrony alej w innych krajach - organizujemy wizyty studyjne dla urzędników oraz międzynarodowe seminaria;

>> budujemy ogólnopolską koalicję na rzecz zachowania zadrzewień przydrożnych oraz ochrony drzew w otwartym krajobrazie, by jeszcze skuteczniej działań na ich rzecz.

 

Fundacja EkoRozwoju

KRS 0000178876

 www.fer.org.pl/pity

Przekaż 1% na ochrone alej i przydroznych drzew

 

Możesz tez przekazać darowiznę na wsparcie działań na rzecz ochrony drzew przydrożnych w Polsce:

>>> ZOBACZ JAK PRZEKAZAĆ DAROWIZNĘ