Drukuj

Konferencja - Wizja Zero dla Polskich Alej „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach obsadzonych drzewami”

Fundacja EkoRozwoju serdecznie zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji: Wizja Zero dla Polskich Alej „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach obsadzonych drzewami”, która odbędzie się w dniach 3-4 grudnia 2015 r. w Centrum Konferencyjnym MCC Mazurkas przy ul. Poznańskiej 177 w Ożarowie Mazowieckim. O tym, jak uczynić polskie aleje bezpieczniejszymi, będą dyskutować praktycy i specjaliści z kraju i zagranicy. Udział w konferencji jest bezpłatny. Patronat nad konferencją objęły Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Polski Kongres Drogowy, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej oraz Polskie Towarzystwo Dendrologiczne. 

Wizja Zero dla Polskich Alej - Patronat

Drukuj

Seminarium "Drzewa otwartych krajobrazów w procesach inwestycyjnych"

Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Fundacją EkoRozwoju zapraszają na seminarium "Drzewa otwartych krajobrazów w procesach inwestycyjnych", które odbędzie się w dniu 8 grudnia 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Głównym celem seminarium jest podzielenie się dobrymi praktykami służącymi zachowaniu alej w krajobrazie województwa oraz zwrócenie uwagi na możliwości ochrony drzew. Serdecznie zapraszamy!

Drukuj

"Drzewa w otwartym krajobrazie - instrukcja obsługi" - szkolenie w Boguchwale 18.11-19.11.2015 r.

Urząd Miasta i Gminy w Boguchwale oraz Fundacja EkoRozwoju zapraszają na dwudniowe szkolenie „Drzewa w otwartym krajobrazie - instrukcja obsługi.  Szkolenie z zakresu oceny stanu, pielęgnacji oraz podejmowania decyzji o wycince drzew”, które odbędzie się w terminie 18-19 listopada 2015 roku  w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

Drukuj

Gaj Akademicki we Wrocławiu

Teren położony między wrocławskim osiedlem Oporów a wałem przeciwpowodziowym wzdłuż lewego brzegu rzeki Ślęzy jest zdegradowany przez inwestycje hydrotechniczne i infrastrukturalne, do tego od dawna służy jako dzikie wysypisko śmieci. Mieszkańcy od lat starają się, aby przywrócić to miejsce lokalnej społeczności oraz przyrodzie – poprzez wprowadzenie tam roślinności typowej dla grądów i odtworzenie korytarza ekologicznego wzdłuż rzeki Ślęzy.

Drukuj

W obronie drzew wzdłuż linii kolejowych

Usunięcie tysięcy zdrowych drzew na trasie Warszawskiej Kolei Dojazdowej będzie nieodwracalną szkodą dla środowiska i krajobrazu.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 7 sierpnia 2008 r. stanowi, iż 15 metrów od torów kolejowych nie może rosnąć żadne drzewo lub krzew.  Rozporządzenie jest jedno i takie samo dla kolejek krajobrazowych, lokalnych linii przebiegających przez obszary krajobrazu chronionego, i linii, po których mknie Pendolino. W miejscowościach położonych wzdłuż kolejki zawiązuje się koalicja, która chce spowodować zmianę tego niekorzystnego dla krajobrazu i drzew prawa. Przeczytaj, co możesz zrobić, by poprzeć tą inicjatywę?

Drukuj

Seminarium w Białowieży

We wrześniu grupa arborystów, ekspertów oraz społeczników działających na rzecz drzew spotkała się w Białowieży aby wziąć udział w wyjątkowym wydarzeniu - dwudniowym seminarium "Pielęgnacja drzew w trakcie całego ich życia", które odbyło się we wrześniu 2015 r. w Białowieży. Grupa składała się z 30 uczestników, którzy przyjechali z Polski, Niemiec, Czech, Holandii, Włoch, Kaliningradu, Wielkiej Brytanii i USA. 

Drukuj

BIOBLOKI w Kielcach

Projekt "Biobloki" zakłada wspólne z mieszkańcami osiedla Na Stoku w Kielcach zaplanowanie lokalizacji nasadzenia alei 220 drzew oraz zagospodarowania trzech osiedlowych placów roślinnością krzewiastą i zielną. Odbędzie się 5 spotkań z lokatorami osiedla. Zainteresowane wspólnoty mogą zgłaszać pomysły i lokalizacje nasadzeń na placach koło swoich bloków. Projekty mają dotyczyć utworzenie "zielonych", rekreacyjnych placów o charakterze małych parków, skwerów, zieleńców osiedlowych. Spośród zgłoszonych propozycji wyłonione zostaną trzy najciekawsze. To one zostaną zrealizowane. W projektowaniu alei i placów wezmą też udział członkowie Stowarzyszenia MOST - przyrodnicy i urbaniści. 

Drukuj

Nagroda dla filmu "Sekretne życie drzew"

Z radością informujemy, że wyprodukowany przez nas film "Sekretne życie drzew", którego autorami są Saturnina i Artur Homan otrzymał nagrodę specjalną na XVI Międzynarodowym Festiwalu Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego. Międzynarodowe jury doceniło przygotowywany prawie przez 3 lata film "za ciekawe, filmowe obserwacje bogatego, różnorodnego przyrodniczego życia toczącego się wokół starych drzew".