Drukuj

Nagroda dla filmu "Sekretne życie drzew"

Z radością informujemy, że wyprodukowany przez nas film "Sekretne życie drzew", którego autorami są Saturnina i Artur Homan otrzymał nagrodę specjalną na XVI Międzynarodowym Festiwalu Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego. Międzynarodowe jury doceniło przygotowywany prawie przez 3 lata film "za ciekawe, filmowe obserwacje bogatego, różnorodnego przyrodniczego życia toczącego się wokół starych drzew".

Drukuj

Ochrona prawna drzew i krzewów poza lasami

Prawna ochrona drzew i krzewów poza lasamiPotrzeba wydania książki, którą czytacie, zrodziła się w trakcie pracy na rzecz drzew i zadrzewień, prowadzonej w Fundacji EkoRozwoju przez zespół programu Drogi dla Natury. Chcąc zapewnić Czytelnikom najwyższej jakości wiedzę, niżej podpisany poszedł z tą propozycją do Profesora Wojciecha Radeckiego i okazało się, że Profesor miał bardzo podobny pomysł. Szybko więc porozumieliśmy się i praca ruszyła. Wspólne dzieło panów Wojciecha Radeckiego i Adama Habudy powstało już ponad rok temu. Składam za nie autorom serdeczne podziękowanie. Dziękuję także za krytyczny przegląd tekstu recenzentom, którzy wnieśli wiele cennych uwag, a mianowicie panom: Pawłowi Pawlaczykowi, Mariuszowi Krynickiemu, Tomaszowi Biwo i Krzysztofowi Góreckiemu.

W momencie, kiedy mieliśmy książkę przygotowywać do druku, rozpoczęły się na dobre prace nad nowelizacją zapisów ustawy o ochronie przyrody dotyczących drzew. Podjęliśmy więc decyzję o wstrzymaniu publikacji, spodziewając się, że w ciągu najwyżej roku nowe przepisy wejdą w życie i nasz tekst będzie wymagał aktualizacji. Tymczasem prace legislacyjne posuwały się nader powoli, mimo ciążącego nad nimi wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Dlatego zdecydowaliśmy się umieścić tę cenną książkę w Internecie. Niezależnie od tego, czy w bieżącym, pełnym politycznych wydarzeń, roku 2015 zapowiadana nowela zostanie uchwalona, proszę Czytelników o nadsyłanie na elektroniczny adres Wydawcy wszelkich uwag i sugestii, które pomogłyby ulepszyć przyszłe edycje.

Drukuj

List otwarty do Prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego w sprawie przydrożnych drzew

W dniu 17 kwietnia br. skierowaliśmy do Prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego list otwarty: "Usuwajmy przyczyny wypadków, a nie drzewa". List jest odpowiedzią na komunikat NIK z dnia 10.04.2015 r. na temat drzew przydrożnych. Zgadzamy się, że słuszne jest podjęcie przez Izbę ważnej kwestii bezpieczeństwa ruchu na drogach obsadzonych drzewami. Jednak jednoznaczne oceny zawarte w propozycji NIK mogą prowadzić do niekorzystnego i trudnego do zaakceptowania wycinania drzew w ogóle.
List poparły 62 organizacje z całej Polski.

Drukuj

"Drzewa w otwartym krajobrazie - instrukcja obsługi" - szkolenie w Pawonkowie 29-30.06.2015 r.

 

 

 

Urząd Gminy w Pawonkowie oraz Fundacja EkoRozwoju zapraszają na dwudniowe szkolenie „Drzewa w otwartym krajobrazie - instrukcja obsługi. Szkolenie z zakresu oceny stanu, pielęgnacji oraz podejmowania decyzji o wycince drzew”, które odbędzie się w dniach 29.06 - 30.06.2015 w godz. 8:20 - 15:00 w Świetlicy Spoleczno-Kulturalnej w Pawonkowie (ul. Skrzydłowicka 5, obok remizy strażackiej). Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

Drukuj

Ochrona drzew podczas inwestycji - szkolenie w Gdańsku 11 czerwca 2015 r.

Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa zaprasza na III spotkanie cyklu szkoleniowego 2014/2015 pn. „Drzewa w otwartym krajobrazie – instrukcja obsługi” - szkolenie nr 3. Ochrona drzew podczas inwestycji, które odbędzie się w dniu 11 czerwca 2015 r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 4, Gdańsk, Sala C111/112. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Drukuj

„Drzewa w otwartym krajobrazie – instrukcja obsługi" - szkolenie w Ośnie Lubuskim 20 i 27 maja 2015 r.

Gmina Ośno Lubuskie oraz Stowarzyszenie Federacja Zielonych GAJA  zapraszają na dwudniowe szkolenie pt.  „Drzewa w otwartym krajobrazie – instrukcja obsługi. Szkolenie z zakresu oceny stanu, pielęgnacji oraz podejmowania decyzji o wycince drzew”, które odbędzie się w dniach 20 oraz 27 maja 2015 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Ośnie Lubuskim, ul. Rynek 1, sala (duża) nr 14 (I piętro). Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Drukuj

"Drzewa w otwartym krajobrazie - instrukcja obsługi" - szkolenie w Wieluniu 30.06-1.07.2015 r.

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Wieluniu oraz Fundacja EkoRozwoju zapraszają na dwudniowe szkolenie „Drzewa w otwartym krajobrazie - instrukcja obsługi. Szkolenie z zakresu oceny stanu, pielęgnacji oraz podejmowania decyzji o wycince drzew”, które odbędzie się w dniach 30.06-1.07.2015 w godz. 8:20 - 15:00 w sali nr 101 Urzędu Miejskiego w Wieluniu (Plac Kazimierza Wielkiego 2). Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

Drukuj

NIK(t) nie chce wycinki przydrożnych drzew

W dniu 11 maja 2015 r. otrzymaliśmy odpowiedź od Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego na skierowany do niego list otwarty w sprawie przydrożnych drzew. W liście Prezes Kwiatkowski w pełni zgadza się z wyrażonymi przez nas postulatami i podkreśla, że NIK nie domaga się wycinania drzew przydrożnych i w żadnej przeprowadzonej kontroli nie wnioskował o ich usuwanie.

Dziękujemy za odpowiedź, która nas satysfakcjonuje, mamy nadzieję, na dalszą współpracę z NIK na rzecz poprawy losu przydrożnych drzew. Raz jeszcze dziękujemy wszystkim 62 organizacjom, które podpisały się pod tym listem - bez Was nasz głos nie byłby tak słyszalny. Ufamy, że wspólnym wysiłkiem doprowadzimy do harmonijnego współżycia ludzi i drzew w naszym kraju.

Wszystkich Przyjaciół Drzew zapraszamy na organizowane przez nas wydarzenia poświęcone drzewom, ogłaszane na tej witrynie, w biuletynie elektronicznym i na Facebooku Drogi dla Natury.

 

Nikt nie chce wycinki przydrożnych drzew

 

>>> PRZECZYTAJ TREŚĆ LISTU OTWARTEGO SKIEROWANEGO DO NIK

 

Drukuj

"Drzewa w otwartym krajobrazie - instrukcja obsługi" - szkolenie w gminie Morzeszczyn 17.04.2015 r.

Wójt Gminy Morzeszczyn i Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa z Kwidzyna mają przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie:  „Drzewa w otwartym krajobrazie - instrukcja obsługi. Szkolenie z zakresu oceny stanu, pielęgnacji oraz podejmowania decyzji o wycince drzew”, które odbędzie się w dniu 17 kwietnia br. w Sali Narad Urzędu Gminy Morzeszczyn. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.