Drukuj

Posadziliśmy pierwszą transgraniczną aleję polsko-niemiecką

Aleje zamiast granic Uroczystość posadzenia i otwarcia pierwszej w Europie alei transgranicznej odbyła się w ramach akcji „Aleje zamiast granic” w dniu 16 kwietnia 2014 r. o godz. 13.00 na przejściu granicznym między Warnikiem (gmina Kołbaskowo), a Ladenthin (powiat Vorpommern-Greifswald). Zostały posadzone po dwa drzewka po stronie niemieckiej i polskiej, zamykając składającą się z 50 lip aleję. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz regionalnych i lokalnych, Konsul Honorowy Ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Szczecinie Pan Bartłomiej Sochański, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz oraz dziennikarze. 

Drukuj

Wyjazd studyjny do Meklemburgii 7-11.04.2014 r.

 Program „Drogi dla Natury” stara się rozpowszechniać najlepsze praktyki utrzymania, tworzenia i ochrony zadrzewień przydrożnych. W tym zakresie wiele możemy się nauczyć od naszych zachodnich sąsiadów. W Niemczech Zachodnich nastąpiło niemal całkowite wytępienie alej, podczas gdy landy wschodnie zachowały większość swoich zadrzewień. Od zjednoczenia Niemcy starają się wyważyć potrzeby rozwoju dróg z koniecznością ochrony przyrody.

Drukuj

Lesznowola - nowy pomnik przyrody

 

 

 

Pierwszą mazowiecką gminą biorącą udział w naszym Projekcie była podwarszawska Gmina Lesznowola, w której zadania Programu realizowane były w latach 2012/2013. Tak jak we wszystkich gminach będących naszymi partnerami, także w Lesznowoli jednym z działań było wykonanie wzorcowych ekspertyz dendrologicznych na wybranych 10 drzewach rosnących na terenie Gminy. Wśród wybranych do przeprowadzenia badań, było także drzewo z gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur L.) o obwodzie pnia 318 cm., rosnące na terenie miejscowości Mysiadło.

Drukuj

Podsumowanie szkolenia w Żabiej Woli

 

 

 

W dniu 13 i 14 marca Program Drogi dla Natury szkolił w mazowieckiej Gminie Żabia Wola. Szkolenie odbyło się w Gminnym Domu Kultury, znajdującym się w zabytkowym dworku otoczonym starym drzewostanem – pozostałością historycznego założenia parkowego. Na zaproszenie pani wójt oraz lidera Programu, do Gminy Żabia Wola zjechało się ponad 40 osób, będących urzędnikami różnego szczebla okolicznych samorządów (głównie z terenu Powiatu Grodzisk Mazowiecki). Silną grupę stanowili tez przedstawiciele zarządów dróg oraz urzędnicy odpowiedzialni za zieleń w m. st. Warszawa. Wśród obecnych na sali można też było zauważyć zainteresowane osoby z mazowieckich parków krajobrazowych, organizacji pozarządowych, a także np. z lokalnych grup działania (LGD).

Drukuj

Alejowe szkolenie w Gardei

 

 

 

Gmina Gardeja jako jedna z dwóch gmin powiatu kwidzyńskiego uczestniczy aktualnie w programie "Drogi dla Natury", który realizowany jest lokalnie przez Stowarzyszenie "Eko-Inicjatywa". W ramach działań promujących dobre praktyki w zarządzaniu zadrzewieniami przydrożnymi w sali gardejskiego Gminnego Ośrodka Kultury odbyło się w zeszłym tygodniu dwudniowe (13 i 14 lutego) szkolenie pt.: "Drzewa w otwartym krajobrazie. Instrukcja obsługi".   

Drukuj

Świętoszyn - mieć chodnik i zachować drzewa

 

 

 

Przykład wsi Świętoszyn leżącej na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Baryczy oraz dwóch obszarów Natura 2000 pokazuje, jak w prosty sposób można wypracować satysfakcjonujący kompromis między wymogami bezpieczeństwa ruchu a potrzebą zachowania drzew. W 2010 r. położony niedaleko Milicza w Dolinie Baryczy (województwo dolnośląskie) Świętoszyn miał otrzymać od dawna oczekiwany chodnik. Była to wspólna inwestycja gminy Milicz, powiatu milickiego i Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei, którą prowadził inwestor zastępczy. Wystąpił on do Urzędu Miejskiego w Miliczu o zezwolenie na wycięcie 17 drzew, które znalazły się na terenie projektowanego chodnika i przejścia dla pieszych – były to wielkie, stare lipy i dęby.

Drukuj

Ogólnopolska konferencja "Jak zarządzać zadrzewieniami przydrożnymi w Polsce"

 

 

 

 

 

 

 

4 marca 2014 roku w siedzibie Ministerstwa Środowiska miała miejsce konferencja "Jak zarządzać zadrzewieniami przydrożnymi w Polsce". Konferencja była podsumowaniem projektu "Drogi dla Natury - kampania na rzecz zadrzewień" finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Odbywała się pod patronatem Podsekretarza Stanu Głównego Konserwatora Przyrody Janusza Zaleskiego. Zapraszamy do przeczytania relacji z tego wydarzenia oraz do zapoznania się z przedstawionymi na konferencji prezentacjami.

Drukuj

Minister Infrastruktury i Rozwoju wzmacnia ochronę drzew przydrożnych

 

 

 

W dniu 11 lutego 2014 roku w Dzienniku Urzędowym opublikowano Rozporządzenie Minister Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5.02.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Rozporządzenie wprowadza istotne zmiany wzmacniające ochronę drzew w pasie drogowym.

Drukuj

Badanie drzew w Dzierzgoniu okazją do edukacji

Na początku grudnia 2013r. w Dzierzgoniu badana była zdrowotność wybranych drzew.  Spośród drzew wymagających ekspertyzy oceny ich zdrowotności, dwa drzewa rosną przy placówkach oświatowych – przy Gimnazjum oraz Przedszkolu Miejskim. W związku  z tym była to świetna okazja aby młodzieży oraz dzieciom pokazać i opowiedzieć o tym, jak ocenia się zdrowotność  oraz bezpieczeństwo drzew dla otoczenia.